A metropóliai gyűlés első munkanapja

A reggeli imádságok után tartalmas előadásokat hallgathattak meg a gyűlés tagjai október 21-én.

logo

Dr. Seszták István összefoglalta a Metropólia első hét esztendejét. Beszámolt az egyházmegyék egyes és a Metropólia közös rendezvényeiről, eseményeiről. Bemutatta az egyes intézmények megszületésének folyamatát, kiemelve azok lelki és lelkipásztori hatását az egyházunk életére.

A hallgatók közül sokan nagy meglepetéssel ismerkedtek meg azokkal a nagy számokkal, amelyek a Metropóliában dolgozók és az intézmények gondozottjaira vonatkozik.

előadás

A második előadásban Nyirán János számolt be a Metropólia liturgikus életéről. Bemutatta a szentszéki rendelkezést, az úgynevezett „Liturgikus Instrukciót", kiemelve azokat a pontokat, amelyek a mi egyházunkra is sajátos feladatokat adnak. Ebben az előadásban is voltak meglepetések a hallgatók számára. Hiszen, nem mindenki tudott arról, hogy az egyházunkban érzékelhető liturgikus változások valójában a szentszéki előírásokat követik.

A harmadik, a főelőadást Galambvári Péter tartotta. Ebben ismertette a szinódusi út során beérkezett vélemények összességét. Amely egyszersmind a Metropóliai Gyűlés fő anyagát is adta. Sok kérdés fogalmazódott meg ennek kapcsán, hogy milyen feladatok várnak ránk egyházunk közeli és távoli jövőjében.

csapatépítés

Ebéd után Sereghy Xénia bevezető előadásában személyes tapasztalatokat mondott el, hogy a világegyházban hogyan, milyen módon kezelték a szinódusi út feladatait. A délután hátralévő részében kilenc csoportra bontva beszélték át a tagok a hallottakat, ezek alapján fogalmazták meg személyes véleményüket és kérdéseiket az egyház jelenére és jövőjére vonatkozóan. Minden csoportnak egy egyházi és világi vezetője volt. Az ő feladatuk lesz a csoportmunkáról másnap délelőtt beszámolni a többiek előtt.

Atanáz püspök

A vecsernyét Atanáz püspök és Juhász Géza helynök atya vezette és kiemelten a másnap lelkigyakorlatukat kezdő kispapokért imádkoztak.

Este a Lautitia Vegyeskar hangversenye varázsolta el a gyűlés résztvevőit, mindnyájuk számára emlékezetessé téve ezt a különleges napot.

Szerző: Görögkatolikus Metropólia