Gondolatok

Jézus templomban való bemutatása biblikus-történeti szemmel

Kispap-korom óta kifejezetten érdekeltek a szinoptikus (Máté, Márk, Lukács) evangéliumok és a János-evangélium bizonyos részei közötti kifejezett ellentmondások, és a lehetséges megoldások kulcsa: hogyan lehet feloldani ezeket az ellentéteket, hogy már ne legyenek többé azok?

A Szentírás oktat bennünket

„Gyermekkorod óta ismered a Szentírást. Az képes arra, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit által az üdvösségre oktasson téged.” (2Tim 3,15)

Vízkereszt ünnepén

Vízkereszt ünnepe nem egy, a nagy ünnepek között, hanem – Húsvét után – az egyik legfőbb ünnepünk Karácsonnyal együ

Újév napjára

A polgári újév napja az Anyaszentegyház ünnepi rendjében Urunk körülmetélésének, ezáltal a nevének az ünnepe. Görögkatolikus Egyházunkban, ortodox testvéreinkkel együtt ünnepeljük Nagy Szent Bazil püspök atyát is.

A bolond szerzetes

Valamelyik távoli monostorban élt egy bizonyos „bolond” szerzetes. Valójában nem volt bolond, de mások annak tartották úgy tetteiben, mint szavaiban. Egy este a monostor elöljárója (apát) magához hívta és megkérdezte, mivel telt a napja, mivel töltötte az idejét. A szerzetes így válaszolt:

Akathisztosz szombat

„Nagyböjt 5. szombatján legszentebb Nagyasszonyunk, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriának Akathisztosz Himnuszát ünnepeljük” – olvassuk a böjti Triód olvasmányában.