Október 18.: Szent Lukács emléknapja

ikon

Atanáz püspök gondolatai

A 72 tanítvány között „az örömhír hirdetőjeként" tartjuk számon a harmadik evangélium szerzőjét, aki az egyház első éveinek történetét is megörökítette az Apostolok Cselekedetei lapjain. (Igen művelt ember lehetett.) A Filippi levél szerint Szent Pál kísérője volt az apostoli térítő körutakon, és evangéliumából arra következtethetünk, hogy gondosan utánajárt a Jézus életével kapcsolatos adatoknak.

Szent Lukács evangéliuma nemcsak a kereszt titkáról számol be, hanem sokszor az örömről tesz tanúságot, amelyet Jézus tanítványai nyerhettek el a Szentlélektől.

Evangéliumának első szép imádsága Szűz Mária hálaéneke, a közismert „Magnificat”: »Magasztalja lelkem az Urat,

és szívem ujjong megváltó Istenemben” kezdetű ima. A második pedig Zakariás himnusza, aki fiának Jánosnak születésekor ezeket az imádságos szavakat hagyta ránk:

„Áldott az Úr, Izrael Istene, mert meglátogatta és megváltotta népét.

Megmentett minket ellenségeinktől,

és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket;

hogy ellenségeink kezéből megszabadulva,

félelem nélkül szolgáljunk neki,

szentségben és igazságban színe előtt

életünknek minden napján.

Aztán pedig azt kérjük „a magasságban felkelő Úr Istentől,

„hogy fényt hozzon azoknak,

akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek 

s hogy lépteinket a békesség útjára igazítsa«”                

Amen