Böjti gondolatok Karácsony előtt

imára kulcsolt kéz

Aki jót tesz, s ezért földi jutalmat vár, nem az Isten akaratáért cselekszik, hanem saját hasznát keresi.

November 23.: Együttműködésünkben a legtöbb, legnagyobb, amit tehetünk, hogy állhatatosak maradunk az imádságban.

November 22.: A Szentlélek erejének van hatalma, hogy a szívet, melyet szétzilál a világ, Isten szeretetében egyesítse, így irányítva azt az örökkévalóságra

November 21.: A fogat a kocsis hatalmában van, aki keményen tartja kezében a gyeplőt. A lélek és a lelkiismeret irányítja a helyes útra, és vezeti a szívet.

November 20.: Lelkednek úgy kell Istenre figyelnie, mint a földművesnek földjére, mint a férjnek feleségére.

November 19.: Ha imádkozni akarsz, tekints szívedbe és lelkedbe, és szilárdan határozd el, hogy csak tiszta imádságot engedsz felszállni az Úrhoz.

November 18.: Mindazoknak, akik az Úristenhez akarnak közeledni, a legnagyobb nyugalomban és mély békében kell imádkozniuk, és a szív erejével és józan gondolkodással minden oda nem illő és zavaros beszéd nélkül az Úrra kell összpontosítaniuk figyelmüket

November 17.: A lélek nagy buzgósága és ébersége kell ahhoz, hogy felismerje azon gondolatokat, amelyek az ellenség hatalma által nyomulnak be elméjébe.

November 16.: A léleknek, mely a bűn törvénye alatt áll, mintha egy olyan folyón kellene átkelnie, amelynek partját nád, bozót és tövis nőtte be. Ha át akar jutni, erőnek erejével el kell távolítania az előtte tornyosuló akadályokat.

November 15.:  A szív ébersége megszabadítja a lelket az ártalmas elkalandozástól, mert megóvja a testet és a gondolatokat a világi elszórakozástól.