Az Istenszülő templomba vezetése

November 21-én a legszentebb Istenszülő templomba vezetésének ünnepét tartjuk

A Mária ünnepek fő célja, hogy elénk tárja a legtisztább Istenszülő nagyságát, magasztosságát, szentségét és emberi nemünk megváltásában betöltött szerepét, hogy tiszteletére és követésére vezessen.

A fő Mária ünnepek, születésének és elhunytának ünnepe egyrészt földi életének legelső pillanatait, másrészt az örökkévalóságba érkezését tudatják velünk. Az Istenanya gyermekségéről, ifjúkori életéről szóló egyedüli ünnepe a templomba vezetése.  

Evangéliumi leírást nem találunk Szűz Mária templomba vezetéséről. Eredetét a szenthagyományból és apokrif iratokból meríti. Szűz Mária szülei, Szent Joákim és Szent Anna gyermektelenek lévén fogadalmat tettek, hogy gyermekáldás esetén az Úr szolgálatára szentelik gyermeküket a jeruzsálemi templomban. Az Úristen meghallgatta imáikat és egy leánnyal ajándékozta meg őket. Három éves korában a gyermeket szülei a templomba vitték és Zakariás főpapnak a gondjaira bízták. A legszentebb Istenszülő itt nevelkedett, mígnem érett leányként Szent József eljegyezte.