Hírek

keresztrefeszítés ikon

NAGYPÉNTEK

Nagypénteken Jézus Krisztus üdvösséges és félelmetes szenvedéseire emlékezünk, melyeket önként vállalt magára érettünk. Görögkatolikus egyházunkban e nap délutánján sírbatételi nagyvecsernyét végzünk. Az alábbiakban Dobos András atya elmélkedését olvashatják

ikon

Krisztus szavai a kereszten

Nagypénteken délben – hosszú kínvallatás és megalázó kihallgatások után – Jézust, a Jeruzsálem melletti Golgota-hegyen keresztre feszítették. Az evangéliumok részletesen leírják a szenvedéstörténetet, s megemlítik Jézus kereszten mondott szavait is.

utolsó vacsora

NAGYCSÜTÖRTÖK

Kezdődik a szent három nap. Nagycsütörtök eseményei közül kiemelkedik a kenyér és kehely átnyújtása, melyben Krisztus Urunk valóságos testét és vérét kapjuk. Mindenét nekünk adja. Babits Mihály Eucharistia című versét így kezdi: „Az Úr nem ment el, itt maradt. Őbelőle táplálkozunk. Óh különös, szent, nagy titok!”

barka

Virágvasárnapi biztatás

A miskolci székesegyházban virágvasárnap a Szent Liturgián Atanáz püspök mondott homíliát, amelyet az alábbiakban adunk közre.

iskola

Az iskolai beiratkozásról

Közlemény a 2020/2021. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozás eljárási szabályairól

ikon

Virágvasárnap

Virágvasárnapon Urunk Jézus Krisztusnak Jeruzsálembe való fényes és dicsőséges bevonulását ünnepeljük

Nagy Szent Atanáz (www.etsy.com)

Mikor imádkozzunk Zsoltárokat?

Nagy Szent Atanáz levele a zsoltárok értelmezéséről ma is a zsoltárimádkozók épülésére szolgál, sőt a zsoltárok mindennapi imádságainkká is válhatnak.