Schirilla Szólón Andor

Schirilla Szólón Andor
Születési helye és ideje
Budapest
Pappá szentelésének helye és ideje
Eperjes
Egyházmegye
Hajdúdorogi Egyházmegye
Házastársa
Rojkovich Mária
Szolgálat
1905
1943
helyettes lelkész, majd parókus
1917
1943
Miskolci Esperesi Kerület
kerületi esperes

Tb. esperes (1913), tb. kanonok (1924).

Elhunyt
Miskolc