Kozma János

Kozma János
Születési helye és ideje
Mezőzombor
Pappá szentelésének helye és ideje
Nyíregyháza
Egyházmegye
Hajdúdorogi Egyházmegye
Házastársa
Ferencz Erzsébet
Szolgálat
1943
1953
parókus
1915
1917
segédlelkész
1917
1920
Pete
helyettes lelkész
1920
1921
Csegöld
helyettes lelkész
1945
1949
Miskolci Esperesi Kerület
kerületi esperes

püspöki tanácsos (1938), tb. esperes, tb. kanonok (1951).

 

Elhunyt
Miskolc