Elmélkedés

Ikon,

Krisztus föltámadt!

Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspökének Húsvéti gondolatai:

Székesegyház

Nagyheti elmélkedések

Március 21-23. között a Székesegyházban Juhász Géza, püspöki helynök tart lelkigyakorlatot.

Galambvári atya

Nagyböjti lelkigyakorlatok

Ezekben a napokban egyházmegyénk több templomában az összegyűlt hívek lelkigyakorlatos elmélkedéseken vehetnek részt.

Görögország

Isten jelenlétében élni

Az alábbi linken Jeviczki Ferenc atya fordításainak egyike a karácsonyra való lelki felkészüléshez adhat újabb útravalót.

Ikon,

Júdás az a tanítvány

Jézus tanítványai elfelejtették, hogy mi a legfontosabb, mi az emberi élet prioritása.