Szentségek, amelyek ugyanazon templomhoz kötnek

Talán néhányunk életében már Isten kegyelméből megadatott, hogy a sok-sok templom közül amelybe beléptünk már volt egy, amely számunkra a TEMPLOM volt.

Ezüst mise
Kisiczky Imre atya

Kisiczki Imre atya évtizedekkel ezelőtt kezdte el mind a mai napig tartó németországi szolgálatát, amely során kórházlelkészként siet segítségére a testi és lelki betegeknek. Imre atya életében is van egy ilyen templom, amely keresztelésének, elsőáldozásának, házasságkötésének és pappá szentelésének a helye volt. Atanáz megyéspüspök atya meghívására 40 éves papi szolgálatáért ebben a templomban Gadnán adott hálát a gondviselő Istennek, ahová ily sok emlék és imádság köti őt.

Az ünnepi Szent Liturgián püspök atya  a vasárnapi evangéliumi szakaszra utalva arról beszélt, hogy legyen nekünk a mi hitünk szerint, amennyiben az őseinktől örökölt igaz hit hoz el minket a templomba nap, mint nap, s őrizzük és adjuk tovább ezt a hitet, ahogyan a választott nép 40 éves pusztai vándorlása során őrizte az igaz Istenbe vetett hitet. Ő vezette népét az Ígéret földjére, vezette Imre atyát szolgálata során, s vezet minket is, ha figyelünk és hallgatunk szavára. 

Címkék