Otthonra talált a görögkatolikus papnevelés előkészítő évfolyama

A Metropólia főpásztorai szentelték fel a görögkatolikus propedeutikus képzésnek mostantól helyet adó épületet Miskolcon

kápolna

Az egyházmegyék püspökei és a szeminárium rektora több éve keresték a lehetőséget arra, hogy a Görögkatolikus Papnevelő Intézetbe frissen felvételt nyert fiatalemberek képzése egy állandó helyre kerülhessen a Görögkatolikus Metropólián belül.

ajtó

Miskolcon a karmelita rend rendháza már évtizedek óta a Miskolci Egyházmegye használatában állt, ezt az épületet ajánlotta föl két éve a rend megvételre. Egy éve lett a Miskolci Egyházmegye tulajdona ez a Kiss Ernő utcai épület, mely alkalmasnak tűnt arra, hogy az Apostoli Szentszék által előírt „előképzés” céljából átalakítsák és felújítsák. Szükségessé vált az épület állagának javítása, hőszigetelése, ezzel együtt a nyílászárók cseréje is, az elektromos és fűtési rendszer korszerűsítése, valamint az épület új funkciójának megfelelően egyes helyiségek átalakítása. A vételárhoz hasonló nagyságrendű beruházás a „Görögkatolikus Metropólia támogatása” című EGYH-RKI-20-0004 azonosító számú projekt keretében, állami támogatással valósulhatott meg.

főpásztorok

Az épület ünnepélyes megszentelését vecsernyéhez kapcsolva tartotta meg Kocsis Fülöp metropolita, Szocska Ábel nyíregyházi és Orosz Atanáz miskolci püspök.

Újuljatok meg, testvérek: vessétek le a régi embert, és éljetek új életet! Azt hiszem, jobb programot az egész egyházi évben nem találhattunk volna propedeutikus szemináriumnak” – idézte a vecsernyei éneket Atanáz püspök a házszentelési szertartáson. A gondolatot a helyi főpásztor Szent Pál üzenetével folytatta a későbbiekben is; „az apostol világosan megmondta, mi az, amit le kell raknunk, és mi az, amit föl kell vennünk magunkra: le kell vetnünk minden gonoszságot, bizonyos érzéki vágyakat, a bűnös kívánságokat, a kapzsiságot és minden olyan káros szenvedélyt, amely akadályozza a Jézus Krisztussal való egyesülést és a tanítványságot. Ezeket kell leraknunk, és magunkra ölteni a szelídséget, a türelmet és a jóságot, a Jézus Krisztusban elnyert új és új erényeket. Vagy másképpen: „öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust!” (Róm 13,14) Erre kaptok elöljárót, erre kaptok minden olyan segítséget, amely kegyelmi és természetes emberi szinten lehetővé teszi ezt az átalakulást.” – folytatta az ide költözött legfiatalabb papnövendékekhez intézett szavait. „Így újul meg az ember, így ünnepeljük meg méltón a szentelés napját!”

a papnövendékek

Idén hét fiatal nyert felvételt a Görögkatolikus Papnevelő Intézetbe, közülük öten kezdik meg itt, a miskolci épületben az előkészítő tanévet. Ez az év számukra nemcsak a tanulásról szól, hanem leginkább a választott hivatásuk alaposabb megismerését, az elköteleződés bizonyosságában való megerősödést jelenti számukra. A tanév rendjét úgy alakították ki, hogy abban önmaguk megismerése, lelki életük elmélyítésének lehetősége és a közösségi életben való aktív részvétel is helyett kapott.

Orosz István Imre

Az előkészítő szemináriumi év elöljárójának Orosz István Imre atyát nevezték ki, aki Ruszinkó Szergej tanulmányvégzett alszerpappal együtt a papnevelést bevezető év alapjait fogja lerakni a lelkekben.

Imádkozzunk értük, és a papi hivatásokért! 

FÉNYKÉPEK

Címkék