Két tüdővel lélegezve - a keleti teológiáról és bizánci lelkiségről szóló képzés indul Budapesten

Dátum
Hely
Budapest, Párbeszéd Háza

"Keleti teológia, bizánci lelkiség" címmel hat féléves képzést indít a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. A 2022-ig tartó előadás-sorozat célja, hogy megismertesse az érdeklődőkkel a keleti egyházat, a keleti kultúrát és művészetet. A kurzusnak a Párbeszéd Háza ad otthont Budapesten.

plakát

A keleti kereszténység, a bizánci egyház világa iránt évtizedek óta nem szűnő érdeklődés mutatkozik Európában. Az egyházatyák gondolataiból táplálkozó teológiai gondolkodás, az ikonfestészet és az ikontisztelet sajátosságai, a keleti szerzetesség életformája, a méltóságteljes liturgia és a lelkiélet sokrétű formái sokak számára vonzónak tűnnek. Ugyanakkor számos félreértés és megalapozatlan elvárás is kapcsolódik a bizánci kereszténységhez, a teológiai források és a tényleges egyházi élet ismerete sok kívánnivalót hagy maga után. A szeptemberben útjára induló, több évre tervezett előadássorozat magyar és nemzetközi tekintélyek együttműködésével hiteles betekintést kíván nyújtani ebbe a gyakran titokzatosnak és megközelíthetetlennek tűnő világba.

Az átfogó ismereteket kínáló előadások rávilágítanak a keleti és a nyugati egyház különbségeire, de a félreértésekre is rámutatva a hasonlóságaikat és összhangjukat is kidomborítják.

Nemcsak a keleti teológia mélységeit tárják fel, de a lelkiség, a művészet és a történelmi folyamatok terén is árnyalt képet kívánnak festeni. Az előttünk álló évtizedek, évszázadok egyik legfontosabb kérdése, hogy valóban fog-e tudni két tüdővel, keleti és nyugati tüdővel lélegezni a kereszténység – képzésünk azoknak kíván segítséget nyújtani, akikben megvan az igény erre a tágasságra.

A kurzus céljáról és részleteiről az előadásoknak otthont adó Párbeszéd Házában sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők.

sajtótájékoztató

Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya szerint téves ismeretek, elképzelések, találgatások fűződnek a keleti egyházhoz. Ezek letisztázásra hivatott az előadássorozat.

„Mi egyszerre mozgunk otthonosan a római katolikus egyházban és a keleti egyházban, ezért vettük a bátorságot, hogy szószólók legyünk és segítsük a keleti egyház, a keleti világ megismertetését. Tesszük mindezt a nyugati katolikus egyház fellegvárásban az Esztergom-Budapest Főegyházmegye területén. Célunk, hogy ismerjük fel: nem is vagyunk olyan messze egymástól. A keleti világ, az országok, a kultúra – és nemcsak a Távol- és közel-keletre gondolva – itt a Kárpát-medencében is jelen van – hangsúlyozta a főpásztor.  

Szent II. János Pál pápa jól ismert kifejezésével élve a keleti egyház két tüdővel lélegezve tud igazán teljes lenni: katolikus és egyetemes. Ezt a gondolatiságot fejti ki rögtön az első előadás Fülöp metropolita atya tolmácsolásában, aki kelet és nyugat közelségére, harmóniájára igyekszik rávilágítani.  

A tematika összeállításában Vincze Krisztián, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola oktatója továbbá Görföl Tibor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola oktatója is segédkezett. Görföl Tibor mint mondta: a képzés szeretne átfogó tudást adni az érdeklődőknek, közérthetően, mindenki számára befogadható módón.

 „Az eszményeink azért vannak, mert nem tudjuk teljesíteni őket. A tökéletes istenszeretet eszményét nem lehet teljesíteni, a két tüdő eszményét sem tudja teljesíteni senki, de bajban vagyunk, ha meg sem próbáljuk. Ha valaki a 21. században nem akar két tüdővel lélegezni, ha valaki a keleti és nyugati kereszténység tüdejével nem akar lélegezni az téves elgondolás. Reményeink szerint ehhez adhatunk segítséget a kurzussal.” – hangsúlyozta a teológia tanár. Majd emlékeztetett arra, hogy irodalomtörténészek szerint minden idők legmélyebb és legnagyobb irodalma a 19. századi orosz irodalom. S tudva lévő, hogy ha az ortodox egyházat, ortodox kultúrát ezekből a könyvekből kiiktatnák nem sok minden maradna benne.

„Akinek az irodalom felől van érdeklődése, aki találkozott már keleti szerzetesekkel és felkeltette az érdeklősét, aki hallott már az imamódokról remények szerint választ fog találni kérdéseire, akárcsak azok, akiket az ikonok vagy a keleti zene bilincsel le.” – mondta Görföl Tibor.

Bárkit szívesen látnak az előadásokon, előképzettségre sincs szükség.

Sajgó Szabolcs SJ, mint a Párbeszéd Házának vezetője örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy a központ ad otthont a 2022-ig tartó képzésnek, hiszen az illeszkedik küldetésükbe és remélhetőleg maradandó értéke is lesz.

„A Párbeszéd Háza feltételezi az egységet és különbözőséget. A sokrétűsége teszi egységessé. Ez nem a felszínen megtalálható valóság, ennek a mélyére kell menni, hogy világos legyen az ember előtt. Az Istenben megtalált érték adja az egységet.” – hangsúlyozta.

A résztvevők minden alkalommal illusztrációkkal kísért 45 perces előadást hallgathatnak meg, majd kérdéseket intézhetnek az előadóhoz, s az eszmecserét mindig kötetlen beszélgetés zárja, amelyhez szerény büfét biztosítunk. Az előadók minden alkalommal önálló munkavégzést igénylő egyszerű feladatokat is adnak, amelyek elvégzésének fejében a résztvevők tanúsítványt, oklevelet kapnak a kurzus elvégzéséről.

A részvételhez regisztráció nem szükséges, az előadások a személyes jelenlét mellett online is követhetők lesznek, később visszanézhetők. A találkozók 18 órakor kezdőnek.  

Egyéb felmerülő kérdésekkel a keleti.teologia@szentatanaz.hu -ra írt e-mailben fordulhatnak a szervezőkhöz.

plakát

Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye, fotó: Merényi Zita / Magyar Kurír

Címkék