Kántorok továbbképzése Sajópálfalán

Nagyböjt első szombatján Sajópálfalán találkoztak a Miskolci Egyházmegye kántorai, hogy közösen gyakorolják a nagyböjti szertartások dallamait.

kántor

Kántorok

Nagyböjt első szombatján a Sajópálfalai Lelkigyakorlatos és Zarándokház adott otthont a Miskolci Egyházmegye területéről érkezett kántorok találkozójának.

A testvéri együttlét mellett persze a nagyböjti szertartások dallamainak gyakorlása állt a középpontban. Atanáz püspök atya és Gorcsa György esperes - parókus atya vezetésével a Nagy Szent Bazil liturgiát, a böjti nagyvercsernye prokimenjeit, valamint az előszenteltek liturgiájának énekeit és a Krétai Szent András bűnbánati kánonjához kapcsolódó "Segítőm és pártfogóm" - kezdetű katavásziát énekeltük - elmélkedtük át.

Sok új szempontot kaptunk a szöveg - dallam - énekstílus hármasa kapcsán. A fő gondolat a következőképpen foglalható össze: a szent szöveg érhetősége a legfontosabb, a dallamformálást és a kifejezés stílusát ennek kell, hogy alárendeljük.

A lelki - szellemi koncentráció után jól esett a finom ebéd, amelyet a zarándokház jóvoltából fogyaszthattunk el. A rövid sziesztát a felmerülő kántor - szakmai kérdések és még egy rövid énekpróba követte.

Találkozónk vége felé közeledve szó esett a  következő, várhatóan nyáron megrendezésre kerülő találkozónk időpontjáról, az előttünk álló nagyböjti időre pedig sok kegyelmet, áldott húsvéti készületet kívántunk egymásnak.

Címkék