Călin Ioan Bot az új lugosi görögkatolikus megyéspüspök

Lucian Muresan bíboros fogaras-gyulafehérvári görögkatolikus nagyérsek, a román görögkatolikus egyház elöljárója Ioan Călin Botot, Abritto címzetes püspökét, a Lugosi Görögkatolikus Egyházmegye adminisztrátorát nevezte ki a lugosi egyházmegye püspökévé június 15-én.

Ioan Călin Boto

Lucian Muresan bíboros a Rómával Egyesült Romániai Görögkatolikus Egyház Püspöki Szinódusának június 7–8-án, Balázsfalván tartott rendes tavaszi ülése után kapta meg szinódus jóváhagyását, majd az Apostoli Szentszék tájékoztatása után nevezte ki az új lugosi görögkatolikus püspököt.

Călin Ioan Bot 1970. július 24-én született a Kolozsvár-Fogarasi Görögkatolikus Egyházmegyéhez tartozó Szilágy megyei Szurdokban (Surduc). 1991–1995 között teológiát tanult a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemhez affiliált Szent János Evangélista Görögkatolikus Teológiai Intézetben, ahol teológiai licenciátust szerzett. 2003-ban a római Pápai Gergely Egyetem szemináriumi oktatók képzését kezdte el, 2005-ben pasztorálteológiai licenciátust szerzett. 1995. szeptember 10-én Vasile Hossu nagyváradi egyházmegyés püspök szentelte pappá Tihóban (Tihău). 1995–2000 között a kolozsvári Szent János Evangélista Görögkatolikus Teológiai Intézet oktatási igazgatója, 2000–2017 között pedig ugyanennek az intézetnek a rektora volt. 2017–2020 között a kolozsvári egyházmegye általános helynökeként (protosyncellusaként) szolgált.

A Rómával Egyesült Romániai Görögkatolikus Egyház Zsinata választotta meg (2020. január 16-án), és Ferenc pápa jóváhagyásával (2020. január 22-én) a lugosi egyházmegye segédpüspöke lett. 2020. június 21-én püspökké szentelték a balázsfalvi Szentháromság-székesegyházban. Ez év március 16-án Lucian Muresan bíboros, a Rómával egyesült román görögkatolikus egyház főpásztora kinevezte őt a Lugosi Görögkatolikus Egyházmegye adminisztrátorává.

A Lugosi Görögkatolikus Egyházmegye megalapítására I. Ferenc József 1850-es rendeletét IX. Pius pápa 1853-ban kanonizálta. 22 parókiát és közel 13 ezer hívőt a nagyváradi, 91 parókiát és közel 40 ezer hívőt a fogarasi egyházmegyékből soroltak hozzá, így kezdetben 113 parókiája és 52 ezer hívője volt. 1900-ban már 159 parókia tartozott hozzá. Az I. világháborút követően Magyarországon egyetlen parókiája maradt, a battonyai, amelyet a Szentszék 1935-ben a hajdúdorogi görögkatolikus püspökséghez csatolt. A Hajdúdorogi Főegyházmegyével közvetlenül szomszédos Lugosi Görögkatolikus Egyházmegyének 1854-től több magyar származású főpásztora is volt. (Forrás: Magyar katolikus lexikon)

Az új megyéspüspök beiktatására 2023. július 20-án, csütörtökön, Illés próféta ünnepén kerül sor.

Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye