Krisztusi szabadság a szünidőben

gyerekek

Szarka János parókus atya gondolatai a nyári szünetre.

Júniusban az iskolai év bezárult. Befejeződött tíz hónap lelkiismeretes, kemény munkája diáknak és szülőnek. Minden józanul mérlegelő keresztény szülő és diák, nagyszülő és unoka hálát is adott már a tanévzáró liturgián Istennek. Elkezdődött a bő két hónapos megérdemelt vakáció.

Bár a nyári hónapok a szünidő, a szabadságolások, táborozások, kirándulások, rokon látogatások és a nagy családi összejövetelek ideje, azonban a keresztény embernek tudnia kell, hogy a lelki életben nincs vakáció. Nincs „ex lex”, nincs törvényen kívüli állapot. Amit hittanból tanultunk, azt nem tudni, hanem élni kell. Jézustól az Isten országáról, a szeretet országáról szóló igazságok, örök igazságok. A keresztény életnek különlegesen kiváló gyakorlótere a nyári vakáció.

Az evangéliumban a szülők boldogan vitték gyermekeiket Jézushoz. Vágytak Jézus szeretetére, és Jézus megáldotta őket. Jézus nem csak az ártatlan gyermekeket szerette. Mindenkin könyörült. A testi betegeken és a lelkileg perifériára kerülteken is. Nem véletlenül vádolták ellenségei, hogy „a vámosok és bűnösök barátja”. Éppen ezért minden jóérzésű embert viszonzásra kötelez Jézus egyetemes és ingyenes emberszeretete. A nyári szünidőben is kötelez az önzetlenség, az Isten- és emberszeretet parancsa. Vagyis a bűntelen élet kötelezettsége. Ez ugyanis az igazi szabadság.

A bűnös csak látszólag szabad, – azt teszi, amit akar – valójában szenvedélyeinek, vágyainak a rabja, ahogy a beteg is az ágy rabja. Nem tud felemelkedni. Nem tud szárnyalni. Krisztus szeretetparancsa ugyanakkor felszabadít. Tudok nemes célokért, másokért is fáradni, önzésemről lemondani. Igazán ember lenni. Önzésemből kiszabadulva krisztusi emberé válni. Szent Pál így jellemzi ezt a magasabb rendű életet: „Gyümölcsötök a megszentelődés. Célotok az örök élet.”

A keresztény ember a nyári vakáció idején is Krisztussal és útmutatása szerint él. Nyáron is kötelező a vasárnapi szentmise. Nagyszülőknél, rokonoknál, vagy táborban is mennünk kell a templomba. Persze a mindennapi imában is találkozhatunk Jézussal. Sőt a tudatos, jó magatartásunkban is. Bárhol nyaralunk is, az a fontos, hogy a krisztusi szabadság törvénye legyen életünk alapja. Akkor Jézus is szeret, és megáld minket.

Szarka János

szirmabesenyői parókus

Címkék