Ünnepélyes örökfogadalom Sajópálfalán

Az Istenszülő születésének ünnepén, szeptember 8-án, a kis angyali öltözet felvételével lett örökfogadalmas szerzetes Krisztina nővér. Szerzetesi életét a Kenethozókról elnevezett Női Monostorban folytatja Sajópálfalán.

fogadalomtétel

A keleti katolikus monasztikus szerzetesség eszméjének újabb megerősítésének lett tanúja a sajópálfalai kegyhely. „Hordozzuk magukban a szerzetesi élet megvalósításának szándékát” – szavakkal üdvözölte Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke az ünnepre érkezett szerzeteseket, dámóci és budai híveket, családtagokat.

Kocsis Fülöp metropolita beszédében az ünnep és a szerzetesi élet között vont párhuzamot. Egy gyermek, Mária, az Istenszülő születésével kezdődik az a folyamat, amellyel Isten akarata beteljesülhet. A mai napon „tudatosan vállalt újjászületésével Krisztust ölti magára egy fiatal leány”. „Mária a szerzetesek első mintája, a szüzesség és az anyaság egyként hordozója”. Ugyanúgy, mint Máriában, a szerzetesekben is megjelenik a „szüzesség ékessége és az anyaság boldogsága”. „ A szüzességből fakad az a lelki élet, mellyel a szerzetes az egész egyházat termékennyé teszi.” Ennek tükrében különösen a női szerzetesek hordozzák Mária hivatását. A szerzetes Isten szeretetéről tesz tanúságot, ebből meríthet erőt görögkatolikus egyházunk is, mondta az érsek.

Katalin testvér az örökfogadalomban Krisztina nagyvértanúnő nevét kapta. A név jelentése: Krisztus által fölkent személy. „Krisztus nevét hordozza és a Krisztushoz való ragaszkodásáról tesz tanúságot élete minden napján” - fogalmazott a metropolita.

Hosszú út vezetett a fogadalomig, hivatásában lembergi tanulmányai erősítették meg Krisztina nővért. Azonban a fogadalomtétel után is tovább kell fejlődnie, hogy a feltámadás titkát mind mélyebben élje meg és azt tovább is tudja adni. „Mert jó dolgokat sok fáradozással lehet megvalósítani és erőfeszítés során lehet véghezvinni.” – hangzik el az öltözet feladásának szertartásában.

paramandiász

A megszentelt ruhadarabok a krisztusi élet egyes mozzanatát jelképezik, melyeket egyesével ölt magára a jelölt. Elsőként a paramandiászt kapja meg, hogy ez „állandóan emlékeztesse Krisztus édes igájára, és hogy vegye magára és viselje a könnyű terhet, a test minden vágyának megfékezésére.” A köntös a „lelki öröm ruhája”, a bőröv az „igazság ereje”, a mandiász az „üdvösség ruhája”, a kamilavka az "üdvösség és remény sisakja". Legvégül a sarut, a „készség saruját” veszi fel, a "békesség evangéliumának hirdetésére, hogy készséges és figyelmes legyen az engedelmesség minden formájára és jó cselekedetre”.

A mai napra készült el Seres Tamás ikonfestő művész keze munkája nyomán a monostor homlokzatát díszítő, Jelről elnevezett Istenszülő ikon. Az ikont a délutáni vecsernye előtt szentelte meg Atanáz püspök, hét szerzetes jelenlétében.

További képek

Címkék