Új színterekkel bővült az edelényi iskola

Birtokba vették a gyerekek az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Iskola megszentelt új gyógytestnevelési termét és integrált játszótereit.

játszótér

A Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda gyógytestnevelési termét és integrált játszótereit január 26-án szentelte meg Orosz Atanáz miskolci püspök, és adta át Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere.

Az épületszentelésen felolvasott evangéliumi szakasz „főszereplőjét”, életének alakulását állította a figyelem középpontjába Orosz Atanáz, azét a kirekesztett „kisemberét”, akit Jézus megszólított.

megáldás

„Jézus nem az előéletet nézi, hanem az embert itt és most. Nem érdekli őt, hogy valakit miért hagytak ki a játékból, miért nem vettek be a belső körökbe. Ha Jézus valakit kinéz magának, azt már nem lehet kirekeszteni. Nem lehet a játékból kihagyni. Mert nincs nagyobb megtiszteltetés annál, mint ha Jézus ajánlja fel valakinek látogatását, barátságát.” – mondta Atanáz püspök. Jézus nem a jó tanítványokra fordította figyelmét, hanem a megbújt Zakeusra, aki megtért, Jézus ezért mondta neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra!” (Lk 9,10) „Ma üdvösség köszöntött erre az iskolára!” – folytatta a főpásztor, – „Jézus Krisztus is beköltözött, megáldotta és társa lesz mindazoknak, akik esetleg eddig kimaradtak a játékból, a körből, a lehetőségekből. Mától nemcsak a szükséges élettérrel és eszközökkel, hanem Ővele is folytonosan számolnunk kell, hiszen neki szívügye minden kirekesztett, nehezebben feloldódó, minden sajátos nevelési igényű kistestvérünk. A homília végén a száz éve elhunyt Ady Endre jól ismert verssorát idézte a püspök, „akitől minden nehéz helyzetű diák, minden szomorú lelkű testvérünk nagyon szép biztatást kaphat: Mikor a lelkem roskadozva vittem, / Csöndesen és váratlanul / Átölelt az Isten.”

Orosz Atanáz

„Minden nemzetnek a jövője az ifjúságtól függ.” mondta Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere az épület átadásán. A magyar keresztény pedagógiáról, annak évezredes céljáról szólva azt mondta a miniszter, hogy nem elég az emberi elmét tanítani, fel kell emelni a lelket is. A magyar keresztény oktatásnak legfőbb alapja a szeretet. Az iskolák célja mindig is az volt, és ma is az, hogy ne csak a szükséges tudást adja tovább, hanem megismertesse a gyerekeket a hagyományokkal, a keresztény értékrenddel, az erkölcsös, hasznos élettel. A szülők felelősségét is kiemelte a miniszter, aki azt mondta: a nevelésben, az ismeretek átadásában, a gyerekek szemléletének formálásában elvitathatatlan az érdemük.

Kásler Miklós

Az eseményen jelen voltak Edelény város és térsége képviselői, intézményeinek vezetői, valamint a testvériskolák képviselői. Az ünnepségen tehetségüket is megmutatták az iskola tanulói népdalcsokorral, kórusművekkel, verssel és sportbemutatóval. Díjat és jutalmat vehettek át Barta József igazgató úrtól a tanév során eddig kiemelkedő teljesítményű diákok, de az iskola vezetői a sikeres diákok felkészítő tanárainak áldozatos munkáját is elismerték. Az ünnepséget követően a gyerekek személyesen találkozhattak és beszélgethettek Balczó Andrással, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett háromszoros olimpiai bajnok öttusázóval, és Boronkay Péter világ-, és Európa-bajnok paratriatlonistával.

tornabemutató

Az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 2011 szeptemberétől került a Miskolci Egyházmegye (akkor még, mint Miskolci Apostoli Exarchátus) fenntartásába. Az iskola az Edelényi Kistérség legnagyobb alapfokú oktatási intézménye.

Az iskolába ebben a tanévben 708 tanuló jár, 26 tanulócsoportba. A tanulók angol két tanítási nyelvű, matematika és általános tantervű osztályok közül választhatnak, emellett az iskola vezetői kiemelt figyelmet fordítanak a természettudományos tantárgyak oktatására, a művészeti nevelésre, a testnevelésre és sportra, mindenekelőtt a keresztény értékrend megismerésére és megélésére. Olyan új pedagógiai módszereket is alkalmaznak, melyek élményeket visznek a nevelés-oktatás folyamatában, köztük a robotika, és a STEM program is.

az iskola "madártávlatból"

Az elmúlt években már több felújítás és bővítés is történt az épületegyüttesben. Az egyházi fenntartó saját erőből megkezdett és szükséges felújításai az elnyert támogatásoknak köszönhetően nagy méretű fejlesztéseket is lehetővé tettek. Ezek első üteme közel négy éve fejeződött be. A legutóbbi fejlesztések az EFOP-4.1.1-15-2016-00003 pályázat keretében valósultak meg. A most megszentelésre került új épületrész és játszóterek az egészséges életmódra nevelés, az egymásra figyelés, az érzékenyítés színterei lesznek. A gyógytestnevelési terem egy többfunkciós terem, melyet fogyatékkal élők és egészséges társaik egyaránt használhatnak sportolásra, kikapcsolódásra, művészeti tevékenységre. Az épület szervesen kapcsolódik az épület előtt kialakított „esélyparkhoz”, ahol belső térben is lehetőség nyílik a fogyatékkal élők mindennapi élete során felmerülő nehézségek, akadályok kipróbálására, többek között az akadályparkban, a cölöpös fejlesztő parkban, vagy a kerekes tekergőn, mászóhálón. Az itt történő fejlesztések célja a test és lélek harmóniájának helyreállítására, ahol gyógytestnevelők és gyógytornász jelenlétében gyógyulhatnak, erősödhetnek majd a gyermekek. Az integrált játszótereket fogyatékkal élő embertársaink közösen használhatják a nem fogyatékkal élőkkel, így az itt megélt élmények szorosan egymáshoz kötik és egymás kölcsönös tiszteletére és szeretetére nevelik az azt használókat.

TOVÁBBI KÉPEK ( Bartos Gyula/EMMI, Kaló Attila/Sajómente)

 

Címkék