Szépséges Pászka – 2019

Egyházmegyénk hagyományos fényesheti művészeti napján idén kórusművek közvetítették a húsvét örömének szépségét.

Szent Efrém Férfikar

Az egyházművészeti nap szervezője, a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon  ismét az előadó-művészet képviselőit hívta segítségül a feltámadás örömének hirdetésére a miskolci Művészetek Házában április 26-án, fényeshét péntekén.

A fellépő kórusok műsorainak összeállításában is a húsvéti öröm megéneklése volt az elsődleges szempont.

kórus

Elsőként a legkisebbek, a Fráter György Katolikus Gimnázium alsó tagozatosaiból összeállt kórus, a Fráter Schola Viridis lépett a színpadra Dobosné Váraljai Réka vezényletével. A keleti egyházzenei feldolgozások mellett modern zeneszerzők Istent dicsőítő énekei is elhangzottak nem csak a kiskórus, hanem később a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Magis Kórusa előadásában is. A nagy kórus vezetője Herpainé Velkey Klára. A kórustagok számára maga a név: Magis, Szent Ignác lelkisége nyomán azt az erőt is jelenti, ami segít, hogy lehetőségeinkkel éljünk, és ami képessé tesz arra, hogy a helyesebbet, a többet és az Istennek kedvesebbet válasszuk.

Magis kórus

A műsor második részében vendégszereplő Szent Efrém Férfikar az egyházmegye és Miskolc közönségét már többször megörvendeztette. Műsoruk elején Bubnó Tamás, az együttes művészeti vezetője közös éneklésre kérte a hallgatóságot. Iszón-t, azaz hosszan hangoztatott énekhangot kért a jelenlévőktől, melyre a Háromszorszent éneket énekelte a férfikar. A Föltámadt Krisztus kezdetű húsvéti tropár négy nyelven, arabul, görögül, magyarul és ószláv nyelven csendült föl. Nem hiányzott előadásukból a zenei humor sem, és helyet kapott ritmushangszerekkel kísért népi vallásos ének is.

Bubnó Tamás

Az ünnepség végén Orosz Atanáz püspök mondott köszönetet a „szépség” közvetítésért. A műsorban arab nyelven elhangzott tropár kapcsán a legfrissebb emléket, a lebombázott házak, lerombolt falak között élő keresztények lelkesedését, az aleppói gyermekek és fiatalok önfeledt ünnepi éneklésének emlékeit idézte föl újra Atanáz püspök, aki előző éjjel érkezett haza nyugat-szíriai útjáról. Ezt az élményt a húsvéti ikonábrázolással állította párhuzamba a főpásztor, amelyen az alvilágba leszállt Megváltónk az egész emberiséget jelképező Ádámot rántja ki erős kézzel a sírból. „Egyházunk hite szerint nincs az a mély pont, amelyből Isten kegyelméből ki ne lehetne emelni az embert” – mondta a főpásztor – a „föltámadt Krisztushoz teljességgel való ragaszkodást és a mindenek fölött megmaradó tiszta lelkesedést” kívánva az ünneplőknek.

A több száz görögkatolikus hívőt megmozgató összejövetelt hagyományosan pászkaszentelés és agapé zárta.

jobbról Atanáz püspök

További képek

Címkék