Püspöki elismerések

A tanév végén a Miskolci Egyházmegye fenntartásában álló oktatási intézményekben folyó munkák értékelése is megtörténik. A pedagógusok és az oktatást segítők szakmai munkájának elismerésére Orosz Atanáz megyéspüspök több díjat alapított, valamint évente egy-egy diák is kiérdemelheti az elismerést. Az elismerések ünnepélyes átadására Sajópálfalán, a szokásos tanévzáró hálaadáson került sor.

oklevél

A tanév végi hálaadás minden évben Keresztelő Szent János ünnepéhez kapcsolódik. Keresztelő Szent Jánoshoz hasonlóan szerényen és alázattal kell hálát adnunk az elért eredményekért, a próféta szavai álljanak mindig szemünk előtt: „Neki növekednie kell, nekem kisebbednem.” Jn 3,30.

Ünnepi beszédében püspök atya megköszönte az intézményekben a tanév során folytatott oktató-nevelő munkát. A 115. zsoltár sorait idézve; ”Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget” hívta fel a figyelmet arra, hogy, a mi Urunknak legyen dicsőség minden elért eredmény, hiszen az Ő irgalma és kegyelme nélkül ezeket nem sikerült volna megvalósítani.

Elismerésben részesültek:

Keresztelő Szent Jánosról nevezett Nevelésért díjat Kondás Miklós igazgató, mérnök, informatika tanár kapta, kiváló munkájáért, a Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskolában végzett erőfeszítéseiért, önzetlen, elhivatott tevékenységéért, példamutató, Egyházunkhoz hű életéért és szolgálatáért.

Szent Lídiáról nevezett díjat Hircsu Dezső gondnok, kitartó munkájáért, a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskolában végzett erőfeszítéseiért, önzetlen, elhivatott tevékenységéért, példamutató és Egyházunkhoz hű életéért kapta.

Szent Katalinról nevezett díjat Szekeres Bálint tanuló, az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában elért kiváló tanulmányi eredményéért, példamutató keresztényi magatartásáért, szorgalmáért, a megyei és országos versenyeken elért teljesítményéért érdemelte ki.

Püspöki Dicséretben részesültek:

  • Czéklás Róbertné, dajka, Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde, Miskolc
  • Fóris Mártonné, tanító, Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
  • Koleszárné Vatamány Vikrória tagintézmény vezető, tisztelendő asszony, a Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda selyebi Szent Gergely Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye
  • Porcsné Köteles Krisztina óvodapedagógus, Angyalkert Görögkatolikus Óvoda, Kazincbarcika
  • Szabó Béláné, tanár, Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola

Képek: https://goo.gl/photos/NPWaJHVsKn6HYSXZ8

Címkék