Péter atya negyedszázados szolgálata

Fedor Péter atya huszonöt éve tartó szolgálatáért adott hálát Miskolcon augusztus 6-án.

Fedor Péter

Fedor Péter atyát pontosan ezen a napon, Urunk színeváltozásának ünnepén dr. Keresztes Szilárd püspök szentelte pappá Nyíregyházán, 1992-ben, hat paptársával együtt, akik közül néhányan szintén kötődnek egyházmegyénkhez, innen származnak vagy szolgáltak az egykori Exarchátus területén. 

A mai hálaadó Szent Liturgián Obbágy László nyíregyháza-kertvárosi parókus prédikált, aki Péter atya papi életének legelső lépéseinél lelki vezetőként állt ott. Az Úrszínváltozás ünnepének lényegét elemezve több ponton vont párhuzamot Péter atya életével: a parókus most „hegyen” szolgál, Miskolc Avas városrészén, a hegyen épült Isten házában, ahol sok-sok átváltozás és átmenet után már hat éve tevékenykedik. Először Debrecenben volt segédlelkész, majd Rakacaszenden, Nyíregyházán, Szikszón, Irotán, Selyeben és Debrecenben szolgált, majd a Görögkatolikus Papnevelő Intézet rektora volt. Miskolcra kerülése óta számos területen vesz részt a Miskolci Egyházmegye épülésében is. Fiataljaink lelki életét főleg a Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola nevelési igazgatóhelyetteseként egyengeti.

Péter atya és felesége, Ósvay Ágnes ezüstmenyegzőt is ünnepel, a Szent Liturgia végén Orosz Atanáz miskolci püspök áldotta meg házasságukat, megköszönve az egyházmegye kialakulása kapcsán végzett munkáikat.

Péter atya és felesége

Az avasi görögkatolikusok hálás szívvel mondtak köszönetet a közösség fejlődésért tett fáradozásaikért, új liturgikus öltözetet adományoztak Péter atyának, azt kívánva, hogy még sok jubileumot éljenek meg együtt. A Miskolci Esperesi Kerület nevében Papp András atya tolmácsolta Ferenc pápa apostoli áldását.

A huszonöt év egy olyan fordulópont, ahonnan már van hová visszanézni, és jócskán lehet előre tekinteni. Az ezüstmisére választott mottó; „ Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”(Jn 13,35), nemcsak a következő évtizedek, hanem Péter atya egész hivatásának iránymutatója is. Adja Isten, hogy nagyapjáéhoz hasonló jubileumo(ka)t élhessen még meg erőben, egészségben és főként Isten kegyelmében élve!

Fedor Péter

TOVÁBBI KÉPEK

Címkék