Örömhírvétel ünnepén áldották meg a felújított tokaji templomot

Teljes ékességbe öltözött templomban hirdetik Isten dicsőségét Tokajban. A felújítás utolsó szakaszában a templomhajó képei kaptak méltó megjelenést, melyet Örömhírvétel ünnepén áldott meg az egyházmegye főpásztora.

templombelső

"Lázas előkészület előzte meg egyházközségünk részéről március 25. napját, amikor Atanáz püspök atyát fogadtuk megújult templomunkban. Egyházmegyeközi ünnepség volt, hiszen többen is jöttek a paptestvérek közül a szomszédos egyházmegyékből.

Március 23-án Tokaj város fesztivál kórusa adott hagyományos nagyböjti koncertet a templomban. Ezzel kezdődött a felkészülés a nagy ünnepre. Kodály, Bach művei és liturgikus énekeink méltán arattak sikert.

Másnap, az előestén, ünnepi vecsernyét énekeltünk, amire szintén megtelt templomunk, nemcsak tokaji, hanem az esperesi kerületből érkező hívekkel is.  Polyák Péter esperes úr elmélkedése, énekeink magasztos imája és a gyónási lehetőség valóban ünnepivé varázsolta az estét. Itt is megköszönöm híveimnek az áldozatos munkát, amit a takarítás során és a sütemények elkészítésében vállaltak magukra.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe pedig feltette a koronát templomunk megújulására; amit Isten akar, az megvalósul ebben a világban.  Köszönet illeti Balog Zoltán miniszter urat, aki anyagi támogatásával biztosította a munkálatok befejezését, köszönöm Makláry Zsolt ikonfestő úrnak áldozatos és imádságos munkáját, Anducska Tibor vállalkozó úrnak az ornamentika festését, dr. Orosz Atanáz püspök úrnak a szentelés szertartását, az Európai Borlovagrend jelenlétét, városunk vezetésének közreműködését, és nem utolsó sorban mindenkinek, aki anyagilag járult hozzá, vagy imádságban velünk ünnepelt.

 Az imádság nagy erő. Ezt tapasztalhattuk meg ezen a napon, amikor Isten dicsőségére újult meg az Ő háza. A templom szép kívül belül. Kívánom, hogy az évszázadok során teljék is meg hozzá fohászkodó emberekkel."

TOVÁBBI KÉPEK

Gorcsa György

Címkék