Megszentelt „otthon”...

Megszentelték a susai Szent Anna Szeretetotthont és lakóit. Az idősek együtt imádkoztak a Szent Liturgián Bodnár Dániel parókussal, aki a szertartáson megszentelte a vizet, majd a friss szentelt vízzel minden helyiséget.

Bodnár Dániel atya a vízszentelés szertartását végzi

1997-ben kezdte meg működését Ózd-Susán a Szent Anna Szeretetotthon, ahol negyvenkilenc idős él jelenleg az épületben, őket huszonöt gondozó ápolja, és vigyáz rájuk nap mint nap. A szeretetotthon fenntartója a  Miskolci Egyházmegye, az otthon jelmondatát Lukács evangéliumából választották: „Amint akarjátok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is hasonlóképpen cselekedjetek velük."

„Nyugdíjkorhatárt betöltött idős lakóink vannak, akik az otthonukban önellátásra már nem képesek. Országosan fogadunk ellátottakat, tehát nem csak Ózd és vonzáskörzetéből, hanem az egész országból” - nyilatkozta Németh Anita, a Szent Anna Szeretetotthon intézményvezetője.

Nagy gondot fordítanak a lakók lelki feltöltődésére is, ezért Lipusz László az otthon lelki vezetője minden héten Szent Liturgiát tart az időseknek, igény szerint meg is gyóntatja őket, igyekszik  a lelki beszélgetések során mindenkivel foglalkozni.

„Azt tapasztalom, hogy ebben a házban a jelmondat az nem csak egy jelmondat, hanem valóság is, az itt élők megélik. Tehát a vezetők, a dolgozók önmagukra nézve követelménynek tekintik, hogy a bentlakókra   mint a szülőkre, vagy a nagyszülőkre tekintsenek, és ilyen odaadással és szeretettel bánnak velük” - mondta Lipusz László lelkipásztor.

Vízkereszt alkalmából is tartottak Szent Liturgiát, amelyet Bodnár Dániel parókus vezetett. Az idősek együtt énekeltek és imádkoztak vele, majd Máté evangéliumának egy részlete után a lelkipásztor prédikált az egybegyűlteknek.

házszentelés

„Egészen vissza kell mennünk a teremtéstörténethez ahhoz, hogy megértsük, milyen változások mentek végbe a teremtett világban. Jól tudjuk, hiszen megtanultuk még gyermekkorunkban hittanórán, vagy hallottuk a templomban, hogy akkor, mikor Isten ezt a világot megteremtette, az elsőként teremtette meg a vizet. Az Isten lelke lebegett ezen a vízen. Ezen a vízen áldás volt, ebből a vízből fog majd kiszakadni a szárazföld."- fogalmazott Bodnár Dániel, görögkatolikus parókus.

 A liturgia után az akkor megszentelt vízzel megáldotta a jelenlévőket is. Ezután a kápolnát és minden helyiséget  is megszentelték Lipusz László atyával közösen. Az otthon lakóinak sokat jelent egy-egy ilyen esemény, igazi lelki feltöltődéssel szolgál mindannyiuknak.

További képek

Forrás és képek: ozd.hu