Krisztus jelenléte a legnagyobb ajándék és csoda

Atanáz püspök a Cserehát egyik legészakibb falujában, Büttösön végzett Szent Liturgiát és áldotta meg a felújított kis templomot.

a templom

Büttös Encs városától északnyugatra található kicsi település, a szlovák határtól alig tíz kilométerre. Olyan összetartó, hitükhöz és templomukhoz ragaszkodó embereket és mozgalmas közösségi életet találunk itt, amely példaértékű. Október 15-én a felújított templom megáldásának ünneplésére gyűltek össze a falu és a szomszédos települések – Kány, Perecse, Krasznokvajda és Baktakék – lakói.

a büttösiek

A Szent Liturgián elhangzott evangéliumi zárszót emelte ki Atanáz püspök ünnepi beszédében: „Ma csodadolgokat láttunk” (Lk 5,26).

„Az, hogy itt Büttösön ekkora nagy befektetéssel megújulhatott a templomunk, sokak számára valóban egy csodaszerű meglepetés. Azt jelenti: ennek a közösségének is joga van tovább élni és működni. Ez az igazi csoda, hogy minden negatív körülmény ellenére Isten szent titkait itt ünnepelhetjük. Annak idején, 1997-ben szentelték fel ezt a kis iskolaépületből kialakított kultuszhelyet, pontosan negyedszázaddal ezelőtt. Mi más adhatna igazi okot az ünneplésre, ha nem az, hogy eredeti fényességében, sőt még szebben láthatjuk most ezt a templomot, immár repedések nélkül, immár teljesen a Szent Liturgia végzésére átalakítva. Méltán adunk hálát az Úrnak ezért a helyzetért és mindazokért, akik lehetővé tették ezt a mai ünneplésünket.”

a templomban

„Az igazi csodákat nem mindig a szem láthatja. Az a szép ünnep, amit ma meg tudunk tartani, csak külső jele annak a bent lévő titoknak, amelyet még inkább csodának nevezünk és ünneplünk. Ezen a szent helyen, a büttösi templomban ugyanúgy jelen van az Úr Jézus, mint Jeruzsálemben vagy Rómában, vagy a legnagyobb katedrálisokban. Amikor Szent Liturgiát, vagy a római rítus szerint szentmisét végezzük, akkor Jézus még hatékonyabban van jelen: hiszen az Ő testét és vérét vehetjük magunkhoz, mivel a Szentlélek erejével a kenyeret saját testévé, a bort saját vérévé alakítja át. Ez az igazi csoda, amelynek hírére méltán gyűltünk össze és ezen túl is érdemes lesz összegyűlni. Jézus megígérte: Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük (Mt 18,20). Öt-hat összegyűlt idős ember között is jelen van az Úr, ugyanaz a Jézus adja át magát nekik, mint aki a Szentföldön vagy éppen Ferenc pápa közelében a zarándokok tízezreinek szolgál táplálékul.

keresztek a templomban

„Valóban bízunk benne; jelen van az Úr ott, ahol ketten vagy hárman kérik a béke fejedelmét, hogy ebben a nehéz időben is adjon békét nekünk, hiszen az Ő szívügye a békesség az emberek között”, mondta Atanáz püspök és arra kérte a híveket, hogy továbbra is ilyen buzgón imádkozzanak a békéért: „A békesség fejedelme, ami Urunk meghallgatja az alázattal imádkozó emberek szavát. Ha e világ hatalmasai nem képesek békét kötni, akkor nem marad más: az egyszerű emberek kérjék és keressék a békét, ahogyan ezt a zsoltár is előírta számukra: „Kövesd a békét és járj utána” (Zsolt 34). Igen, saját családodban, saját munkahelyi vagy iskolai környezetedben teremts békét magad körül!”

hívek a körmeneten

Később így folytatta a főpásztor: Isten a mennyből „a legkisebbre is letekint” -  fogalmazta meg zsoltáros (Zsolt 112). Az egyik legkisebb liturgikus közösségünkre is letekintett: megáldotta azok áldozatkészségét, akik ehhez a templomhoz ragaszkodnak és a mai napon megkoronázta áldásával, ezzel az ünnepléssel, ahol saját testét és vérét kínálja eledelül nekünk. Ma csodadolgokat látunk, hallunk, sőt vehetünk magunkhoz, ha Jézus Krisztus meghívását elfogadva hittel, és szeretettel járulunk ehhez az oltárhoz, amelyen jelen van a mindenség teremtő, gondviselő és megváltó Istene, Jézus Krisztus, a második isteni személy.” – zárta a homíliát Atanáz püspök.

a templom oldala

Büttösön a mindkét rítusban használt templomocska alapjául az egykori iskola épülete szolgált. Ezt az épületet bővítették ki, és így alakították ki a templom hajóját 1997-re. Azóta az épület állaga megromlott, teteje, tornya megrongálódott, kívül-belül felújításra szorult, ami az EEÖR-KP-1-2021/1-000215-VAL-ELS/001 pályázati támogatással vált valóra. Vaszily István, a település polgármestere az országgyűlési képviselő jókívánságait is átadva úgy fogalmazott, hogy a templom mindenki javát szolgálja, felújításának megvalósulása egy olyan csoda, amit meg kell őrizni.

Varga Csaba, Orosz Atanáz

Varga Csaba kányi adminisztrátor atya a közösség összetartó erejét is méltatta a liturgia után. „Megoldjuk” – hallja tőlük a szót, ha valamit közösen kell megcsináljanak; legyen az bármilyen feladat vagy program. E mögött a mondás mögött pedig tenni akaró, élő hittel rendelkező és a közösséget szerető emberek állnak.  

FÉNYKÉPEK

Címkék