Krisztus a Legfőbb Vajda

Megjelent Dr. Balogh Győző János atya új könyve, amely a Görögkatolikus Cigánymissziós és Koordinációs Iroda gondozásában került kiadásra.

könyvborító

Az előszót Dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke írta, aki a következő gondolatokkal buzdítja az olvasót: „A szerző, akit magával ragadott „földijének”, Sója Miklós atyának rendkívüli példája, a  cigánypasztoráció első formájának a felszentelt munkatársnak és a keresztény családnak életét tekinti, amely új magatartásmintát közvetít.

"A misszionárius, aki egyszerűen Krisztus példája szerint él, még ha korlátokkal és emberi hibákkal megtűzdelve is, jele Istennek és a természetfölötti valóságnak. A cigányok között hittérítő aktivitást ellátó személy az Egyház archetípusát testesíti meg” – írja a rakacai lelkipásztor.”

Győző atya alapos kutatást végzett a cigány nép eredetéről, vándorlásáról, a küzdelmes letelepedésekről és a nehéz mindennapokról. A cigányság életében mindig jelen volt a természetfeletti keresése és az Istenszülő mély tisztelete. A szerző a szentségeken keresztül mutatja be a cigány nép vallásos buzgóságát, de nem mellőzi a kritikai elemeket sem.

A téma iránt érdeklődőknek izgalmas olvasmányt jelent ez a mű. Azonban lehet, hogy annál is többet, egy tankönyvet tart a kezében az olvasó, hiszen a cigányság történetének összefoglalása mindmáig kevés műben került ilyen mély szakmaisággal bemutatásra.

Győző atya a következőket írja önmagáról: „Ezen munka megszületését az a vágyam inspirálta, hogy papként hasznosan, és hatékonyan segítségére lehessek egyházamnak a cigányok között végzett missziós munkában. Cigány származásom okán bensőséges kötődésem van ehhez a témához.”

Adja Isten, hogy Győző atya és családja mindig hűséges munkatársai legyenek Krisztusnak, a Legfőbb Vajdának!

Makkai László. a Görögkatolikus Cigánymissziós és Koordinációs Iroda vezetője