Katekéták szakmai napja Miskolcon

A Miskolci Apostoli Exarchátus katekétái február 28-án egy tartalmas szakmai napot tölthettek együtt Miskolcon, az Exarchátus Missziós Irodájában. Ennek a napnak keretet adtak az imaórák és Atanáz püspök atya megtisztelő jelenléte, velünk imádkozása.

""

Elsőként Dr. Obbágy László atya bölcs szavait, lelkesítő előadását hallgathattuk meg, melyet személyes élményeivel is kiszínezett. Joggal mondhatjuk, hogy előadása felért egy két-három napos lelkigyakorlattal.
Öröm volt őt hallgatni.

Urbánné Gusztafik Ágnestől megtudhattuk, hogy milyen nagy kincs rejlik itt az Exarchátus egyházközségeiben, Mucsonyban és Homrogdon a Barátság-ház falai között és környezetében, ahol nehéz sorsú gyerekekkel foglalkoznak.

Nagy alázatról tett tanúságot, mely alázat a hitoktatásban is nélkülözhetetlen. Bodnár Dániel atya bemutatta nekünk, hogyan készülhetünk fel a hittanóráinkra a számítógép segítségével. Sok-sok változatos feladatot, ötletet elénk tárt. Láthattuk: a technika nyújtotta lehetőségeket számtalan hasznos dologra lehet használni.

Végül Dr. Janka Gábor atya lelkesített minket néhány, a hittanórán alkalmazható vidám, közösségépítő, játékos énekkel. Azt vallja, hogy az örömhírt derűvel, lelkesen kell hirdetni és átadni.

Hála legyen e napért mindenekelőtt a Teremtő Istenünknek, Akinek kegyelme töltött el minket!

Köszönetet mondunk Püspök atyának, hogy sok teendői között szakított ránk időt, az előadóknak, a szervezőknek: Marincsák László atyának és Papp Annamáriának. Őket és a jelenlévő katekétákat Isten éltesse sokáig számos boldog éven át!

Címkék