Imádság ellenségeinkért

Imádkozás

Imádság ellenségeinkért

Uram, Jézus Krisztus, aki azt parancsoltad, hogy szeressük ellenségeinket, most  hozzád fordulok, és imádkozom mindazokért, akik rágalmaznak, sebeket ejtenek rajtam, felingerelnek és kárt okoznak nekem. Ezekre az én ellenségeimre gondolok most és imádkozom értük, hogy meg tudjak bocsátani nekik. Magad mutattál példát, hogy amikor a kereszten haldokoltál, akkor imádkoztál a te ellenségeidért, akik keresztre feszítettek. Add meg nekem is azt a kegyelmet, hogy ilyen lélekkel tudjak imádkozni!

Ez a krisztusi lelkület töltsön el, ajándékozva megbékélést és szelídséget, hogy én is el tudjam engedni, a nekem ártók összes adósságát. Add nekem, hogy a bennem fellobbanó rosszindulatot le tudjam győzni, és ne tápláljam, szüntelenül hergelve magamban!

Segíts, hogy szelíden és alázatosan forduljak minden ember felé, különösen a bennem sebeket ejtők felé.

Kérlek tovább, Uram, ne csak rajtam könyörülj, hanem rajtuk is, akiket a gonosz ellenség megtéveszt és felhasznál. Eszközök ők a gonosz kezében, amitől ők is szenvednek. Bocsáss meg nekik és nekem, mert nem tudjuk időnként, hogy mit cselekszünk, mekkora károkat okozunk ebben a szép teremtett világodban és a mi szeretett Egyházunkban.

A te irgalmad teszi lehetővé számomra és számukra, hogy őszintén átalakítsuk az életünket, és igaz hittel éljünk a jelen kísértésekkel terhelt világban. Segíts bennünket, hogy a gonoszságot minden időben jósággal viszonozzuk! Ments ki minket a gonosz minden, látható és láthatatlan csapdájából, hogy szüntelenül dicsőíthessem a te erős segítségedet. Bizodalmam az Atya Isten, menedékem a Fiú Isten, védelmezőm a Szentlélek Isten. Szentháromság egy Istenünk, dicsőség néked! Ámen.

Címkék