Ikonszentelés a kápolnában

A Miskolci Egyházmegye Székházának kápolnájában a királyi ajtón lévő ikont tegnap Leonardo Sandri bíboros és Fülöp metropolita, a vendég érsekek és püspökök jelenlétében szentelte meg.

Székház kápolna

Királyi ajtóTovább gyarapodott a kápolna ikonosztázionja az Egyházmegye Székházának kápolnájában.

„A királyi ajtók képei többnyire Szűz Mária örömhírvételének jelenetét ábrázolják templomainkban.”
Azt a jelenetet,
„amelyben Isten meglátogatja
az ő népét,
és amely meghatározza az emberi történelem útját.”
– utalt Sandri bíboros úr a szentbeszédében az ünnepre,
és így folytatta –
„Az ikonosztázion királyi ajtaja kitárul,
és Krisztus közénk jön az ő Szavában, Testében és Vérében.
Ezért mi, akik a földön élünk,
már a mennyben találjuk magunkat.”

Magyarázatul pedig idézte Szent II. János Pál pápa Kelet Világossága kezdetű levelét: „A keresztény ember ennek a látszólagos ellentmondásnak a csodálatában találja magát: a fölfoghatatlan körülhatárolhatóvá válik, a szűz szül” és ismét: „a liturgia a földre szállt mennyország, benne az Ige, aki testet vesz föl, áthatol az üdvösség lehetőségét magában rejtő anyagon, mely (üdvözítő tevékenység) a maga teljességében a szentségekben mutatkozik meg.”

A most elkészült, Örömhírvétel jelenetét ábrázoló ikon Seres Tamás festő keze munkája alól került ki, csakúgy, mint a székesegyház és a székház homlokzatának ikonjai és a díszterem „Akathisztosz-ikonja” is.

Címkék