Hivatásra készülve

Minden évben Húsvét negyedik vasárnapján van a papi és szerzetesi hivatások világnapja, idén április 17-én. Hivatást választani és arra felkészülni hosszú lelki folyamat is.

Papszentelés

Egyházmegyénkből jelenleg tizennégy fiatal készül a papi hivatásra. Egyikőjük, Gergely Tamás, másodéves hallgató gondolatai a képzésről és a hivatásválasztásról:

A húsvéti időszak feléhez közeledve, a hivatások vasárnapján görög katolikus egyházunk az inaszakadt meggyógyításáról szóló evangéliumi szakaszt állítja elénk.

Ennek a vasárnapnak az Evangéliumán elmélkedve, feltűnhet, egy felszólítás, mely mintegy álomból fölserkent minket – Jézus meglátja és kiválasztja azt az egy embert a több százból, ahogy minket is kiválasztott, és személy szerint meghívott és egész életünkön át hív bennünket napról napra – azt mondja a betegnek és ma nekünk is a mi Urunk: „Kelj, föl vedd ágyadat, és járj.”

Krisztussal együtt feltámadva keljünk fel bűneinkből az új életre, ahogy erre Szent Pál levele is buzdított bennünket a feltámadásra készülve: „Kelj föl, te álmos, Támadj föl holtodból És Krisztus rád ragyog.”

Ma mindnyájunknak mondja Jézus és szólít fel bennünket – Kelj, föl testvérem teljesítsd a hivatásodat melyre Isten hívott meg, azaz felszólít ma arra, hogy menj, teljesítsd feladatodat erdészként az erdőn, bányászként a bányában, szerzetesként az imádságban, papként világban, hirdetve a reményt Isten népének; és az élet bármely területén, hiszen Szt. Pál is ezt tanítja, amikor azt mondja: „hivatástok is egy reményre szól”.

Minden egyes embernek megvan, a maga hivatása, s ezt kell beteljesítenie, Istennel együttműködve. Hiszen minden hivatást Isten ad szívünkbe.

Az Isten hívását és az Evangélium felszólítását hallották meg és hallják meg ma is fiatalemberek százai az egyház kezdetétől. Ők manapság szemináriumokban készülnek erre a hivatásra, hogy a nép között élve, fáklyaként legyenek jelen a világban hirdetve az üres sír tényét, azaz, hogy Krisztus feltámadt, mely reményt és hitünknek értelmet ad.

Amikor egy fiatalember elhatározza, hogy Istennek adja magát papként szolgálva, akkor ezt a döntést egy mély elmélkedésnek kell megelőzni, belehelyezkedve Isten akaratába, meghozva a döntést, mely nem mindig egyszerű. Ha megszületik a döntés, a felvételire kerül sor, majd a szemináriumi képzés ideje következik, ahol a szemináriumi elöljárók, teológiai professzorok lelki- és teológiai tudással vértezik fel a papság útján haladókat, majd kellő idő - a püspöki kézrátétel – után, mint áldozópap szolgálhatják Krisztust, és az Ő népét. Ez az út folytonos imában, és a helyes Istenkapcsolat kialakításában telik el.

Ebben az esztendőben egyházmegyénknek 14 kispapja van, akik a nyíregyházi szemináriumban, illetve un. szociális éven készülnek hivatásukra.

A papnövendékek a Szent Atanáz Főiskolán sajátítják el a megfelelő teológiai tudást, amely intézmény nem tartozik a legnagyobb magyarországi felsőoktatási intézmények közzé, ám annál nagyobb hangsúlyt fektetnek mind a hallgatók, mind az oktatók a képzés magas szintjére, melyet különleges előadásokkal, neves előadókkal és egyéb kulturális programokkal színesítenek és gazdagítanak. Fontos a képzés során elsajátítani egy bizonyos fokú jártasságot, és szervezőképességet is az itt tanulóknak, hiszen a diploma megszerzése után, az egyház akármelyik területén helyezkednek is el, az adott közösség számára az illetők egyfajta vezető-szervező beosztást is el fognak látni. Ezt az elsajátítást szolgálják a tanulmányi kirándulások, vagy a kispapok számára az ún. szociális délutánok, melyeket a növendékek egy-egy szociális intézményben tölthetnek el.

Mindezek mellett nagy hangsúlyt kap a lelkiség az Intézményben, mely különös atmoszférát kölcsönöz annak. A hallgatói önkormányzat vezetésével a diákság igyekszik bekapcsolódni a magyar felsőoktatás vérkeringésébe, kapcsolatokat alakítva ki és ápolva a különböző egyházi- és világi főiskolákkal, egyetemekkel.

Ilyen magas színvonalú intézmény képzi a jövő papjai mellett, egyházunk hitoktatóit, kántorait is, ezzel összekapcsolva a laikusokat a papságot is a Magyar Görögkatolikus Egyház szellemi központjában.

Az inaszakadtról elnevezett vasárnapon a katolikus templomokban megjelentek a papnövendékek, hogy jelezzék; van remény, van, aki pótolja az aggastyánokat, van kikért imádkozni.

Zárásként álljon előttünk egy fohász:

Jézusunk lelkek örök pásztora adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Amen

 

A Mária Rádió a papi és szerzetesi hivatásoknak rendkívüli adásnapot szentel áprils 24-én vasárnap.

 

Címkék