Főpásztori látogatás Hejőkeresztúron

Püspöki liturgián iktatta be hivatalosan Atanáz püspök Szűcs Béla atyát Hejőkeresztúrra parókusnak

Atanáz püspök, Szűcs Béla

A hejőkeresztúri parókia Egyházmegyénkben a legrégebben alapítottak egyike. A jelenlegi templomot 1757-ben építették, ikonosztázionja az 1900-as évekből való, a templom üvegablakai pontosan száz éve készültek. A hívek szolgálatát az utóbbi évben, Kormos Illés parókus elhunyta óta, oldallagos kormányzóként Thodory Ferenc atya látta el. A parókia épületének felújítási munkálatai mostanra fejeződtek be, ez tette lehetővé, hogy újra helyben lakó parókust nevezzen ki Atanáz püspök.

kulcs

Urunk színeváltozása ünnepzárásán, augusztus 13-án, a Szent Liturgia püspöki áldással kezdődött. Atanáz püspök a templom kulcsának ünnepélyes átadásával bízta rá Béla atyára a hejőkeresztúri templom és a parókiához tartozó filiális települések szolgálatát, a közösségek építését. Ezen túlmenően Béla atya feladatköre a miskolci Semmelweis Tagkórház kórházlelkészi feladatainak ellátásával bővült.

Atanáz püspök Szent Pál apostol a Korintusiakhoz írott első leveléből felolvasott sorokhoz fűzte tanítását: „apostolságom pecsétje ti vagytok az Úrban” (1Kor 9,2).

„Bár sok-sok ellenzője volt az apostolnak, nem tartott igényt arra, hogy valamiféle ajánlólevéllel igazolják őt, hanem büszke volt rá, hogy maga a korintusi közösség a pecsét apostoli küldetésén. Úgy gondolom, hogy ez nem csak kétezer éve volt így, hanem most, ma is nemegyszer a hívek igazolják a püspököt, a papot apostoli küldetésében.”

Atanáz püspök

„Az apostol a második korintusi levelében már arról szól, hogy nincs szüksége különösebb ajánlólevélre, hiszen a „mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe” (2 Kor 3,2). Ezt az ajánlólevelet maga a Szentlélek írja. Krisztus levele a közösség, amelyet nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével írt meg az apostol, és élő szívekbe, nem pedig kőtáblára. Az a kapcsolat, amely az apostoli működés során a megszólított, az Ige által megérintett emberek felé kialakul, az a kapcsolat a Szentlélek által létrehozott és különleges kapcsolat, személyes kapcsolatokat is létrehoz.”

a templomban

„Itt, ebben a templomban, akiket megkereszteltek, mindannyian a Szentlélek ajándékának pecsétjével kapták meg a megváltást. A Szentlélek ajándékának pecsétje működik bennünk, kivétel nélkül mindenkiben, hiszen a kereszteléskor ez a különleges pecsét életre szóló lett. Az Atya, aki gyermekeivé fogadott bennünket, Jézus Krisztus keresztjével pecsételt meg bennünket és a Szentlelket adta foglalóul, egész életünk idejére.” – mondta Atanáz püspök, majd így folytatta:

„A papság is egyfajta pecsétet hordoz. Azért is tartjuk számon, hogy eltörölhetetlen az a szentségi jegy, amelyet a papszenteléskor a Szentlélek kegyelméből kap az oltárnál, a különleges szertartás közben. Ahogy a bérmálás szentségének felvételétől kezdve mindannyian meg vagyunk pecsételve, úgy hordoz pecsétet az áldozópap, akinek Istennel bensőséges és különleges kapcsolata van. De, ahogy az apostol elárulta, ez a kapcsolat a hívek felé is szerves és a szív mélyéig elnyúló kapcsolat. Ezen a mai Szent Liturgián azért imádkozunk, hogy ez az életre szóló kapcsolat valóban elevenítse meg a hejőkeresztúri közösséget és egyházunk fennmaradását, felvirágzását szolgálja.”

Béla atya, Atanáz püspök

„A püspök jelenléte midig megerősít minket, és arra emlékeztet, hogy él az egyház, és él Isten kegyelme”, fogalmazta meg örömét az újonnan, immár hivatalosan is beiktatott parókus, aki feleségével és három gyermekével költözött be a felújított és megáldott parókia épületbe.

FÉNYKÉPEK

Címkék