Ezüstmise Garadnán

Idén ünnepli áldozópappá szentelésének huszonötödik évfordulóját Polyák Imre atya.

templom belseje, pap

Az alábbi sorokat Boros László, képviselő testületi tag írta az ünnepről.

Mindenki életében vannak olyan események, évfordulók, amelyek számadásra és hálaadásra indítanak minket. Ilyen jubileumi esemény a pappá szentelés évfordulója.

Polyák Imre esperes úr 2016. május 4-én, Garadnán tartotta hálaadó ezüstmiséjét. Dr. Orosz Atanáz püspök atya méltató szavait követően Imre atya egykori évfolyamtársai, a kerület papjai és papbarátai és rokonai körében végezte el a hálaadó szertartást. Az ünnepi beszédet Dr. Baán István tartotta. Homíliájában szívből szólt a szívről, a szívvel végzett papi hivatásról. Közvetlen mondatain átérzett a hálaadó szeretet az isteni gondoskodásért, atyai aggódás az alázatos, szerény, kitartó, fegyelmezett szolgálat iránt.

püspök, áldozópapA papi élet örömei és a családi élet szorosan összetartoznak, nem lehet ezeket szétválasztani. Sajátosan és jellemzően a házasságkötés és pappá szentelés időpontja közel esik egymáshoz. Imre atya nem csak pappá szentelésének jubileumát ünnepelhette, hanem házasságkötésének 25. évfordulóját is. Püspök úr ebből az alkalomból megáldotta és megerősítette szentségi házasságát.

A liturgia végén Csirszki András az egyházközség nevében köszönte meg azt az áldozatos munkát, amit Imre atya a Garadnán eltöltött 11 év alatt végzett. Ennek nyoma a fiatalok eredményeitől, vallási, lelki, közösségi kapcsolatok erősödésén át az egyházközségi épületek megújulásban is fellelhető.

Pauló Tiborné, a község polgármestere méltatta a település lakói, lelki, vallási, közösségi életük érdekében végzett önzetlen, áldozatos munkáját, és megköszönte azt az együttműködést, amellyel nem csak a vallási közösséget, hanem a település és környék teljes lakosságát szolgálta.

áldozópap, áldásÜnnepelni jó, mert megszépíti a szürke hétköznapokat, közelebb hozza egymáshoz az emberi szíveket. Igazi értéke és szépsége az együttlétben rejlik. Kicsit beárnyékolta ezt az örömünnepet az a tudat, hogy ilyen körben valószínűleg ez az utolsó együttlét. Imre atya Isten kegyelméből, Érsek atya megbízásából új feladatot kap, a Görögkatolikus Papnevelő Intézet spirituálisa lesz. Reményteli büszkeséggel tölthet el mindenkit, aki ismeri Imre atya képességeit, szellemiségét, ezt a szolgálatot is odaadással, elkötelezettséggel fogja végezni, immár nem csak az egyházközség, az egyházmegye, hanem az egész Görögkatolikus Egyház javára.

Isten adjon neki ehhez erőt, egészséget, önzetlen szeretetet!

Képek: Polyák Teodóra, Barna Gábor

Címkék