Épületrészekkel bővült az edelényi gimnázium

Atanáz püspök kedden áldotta meg a Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium kibővített iskolaépületét.

új épületrész

Az edelényi gimnázium 2011 óta a Miskolci Egyházmegye fenntartásában működik. Az első években az itt tanulók száma még csökkent, de aztán erősen növekedett, az intézmény képzési kínálata bővült, szükségessé vált az épület kibővítése. A mostani átalakítás során két új tanteremmel, egy műhelyépülettel, valamint a régi aulával összenyitható többfunkciós nagyteremmel egészült ki az épületegyüttes.

Atanáz püspök

Atanáz püspök ünnepi beszédében a iskola védőszentje, Szent János evangéliumának azon sorait idézte, melyek Jézus nyilvános működésének kezdetén hangzottak el: „Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem.” (Jn 2, 19). Ezek a szavak, jól tudjuk, nem építkezésre vonatkoznak, hanem Jézus itt kereszthaláláról és harmadnapi föltámadásáról jövendöl, ahogy ezt húsvét óta szertartásainkban oly sokszor elénekeltük: Föltámadt Krisztus halottaiból.

Marincsák László

Jézus földi életében az „aula” (a főpap udvara) nem az ünnepség helye, hanem szenvedéseinek kezdete, a hamis tanúságokkal való szembesülés helye volt, ahonnan földi testének „lebontása”, halálra adása elindult, amelyet mindnyájunk üdvösségére használt föl. „Megdicsőült, fölépítette saját testének templomát, titokzatos testét is, amelyet egyháznak nevezünk. Mert az Ő titokzatos Teste lett számunkra ez a mozgástér, amelyben egyházunk él és fejlődik.” – mondta a főpásztor. Egyúttal Szent János másik könyvére, a Jelenések könyvére is utalt, amely leírja, hogyan alakult ennek a titokzatos Testnek az élete; és arról is szól, hogy mit kell tenniük Krisztus tanítványainak: „Új és mennyei Jeruzsálemről szól ez a könyv, a krisztusi közösségről, ahol az Isten Báránya jelen van, megszentel mindent és mindenkit. Így tekintek, én most erre a megszentelt épületre is – mondta Atanáz püspök –, amelyet Isten kegyelmével megáldottam.”. Majd hozzátette: „ez azt is jelenti, semmi rossz ne furakodjon már be oda; Szent János szavaival: tisztátalan dolognak nincs helye ennek a teremben, csak az Istennek tetsző dolgoknak. Mindenki Isten akarata szerint éljen és tanuljon itt! Ez nehéznek tűnik ugyan, de Isten kegyelméből magától értetődő és könnyű cselekedet. Az itt tanulók tegyenek tanúságot arról az új és tündöklő Jeruzsálemről, amely közöttünk épül, amelynek egy alkotó eleme lesz ez a megszentelt középiskola.”

Az épületrészek ünnepélyes megáldását a város polgármestere, Molnár Oszkár, Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke, intézményvezetők, és a környékbeli papság is megtisztelte jelenlétével.

Komporday Levente, Török Dezső, Molnár Oszkár, Loj Balázs

Illés Boglárka, ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára sajnálatos programtorlódása miatt csak levélben köszöntötte a megjelenteket. Levelében Salamon templomszentelési imádságát idézte, aki fölépítette a jeruzsálemi templomot, és áldást kért az ott imádkozókra.  „Az áldás - írta államtitkár asszony - minden lelki és testi jónak foglalata, amit Isten embernek adhat. Az áldás dicsérő, elismerő, hálaadó, ujjongó, megerősítő szó, életöröm, boldogság, tehetség, ajándék, kreativitás, gazdagság, szépség, jóság, békesség, maga az élet. Áldás ez a hely, amit a diákok ma birtokba vesznek, és áldottak a kezek, amelyek részt vettek a munkálatokban, az építésben, az alkotásban, és áldottak vagyunk mi is, akik gyönyörködhetünk és hálát adhatunk a csodáért, amit ajándékba kaptunk.” Áldást kérő szavakkal zárta a levelét államtitkár asszony. 

Török Dezső, Orosz Atanáz, Molnár Oszkár, Flaskó Attiláné

Az ünnepség végén Flaskó Attiláné igazgató asszony mondott köszönetet mindazoknak, akik az építkezést megálmodták és annak kivitelezését előmozdították.

FÉNYKÉPEK (Fotók: Kaló Attila, Sajómente)

 

Címkék