"Engedjük Istent lelkünkre beszélni."

Az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Oltalom Tagóvodájának óvodapedagógusai püspök atya által vezetett lelki napon vettek részt Máriapócson.

Lelkigyakorlat
Atanáz püspök lelkigyakorlata

Felemelő élményben volt része az Oltalom Tagóvoda dolgozóinak, hiszen Atanáz püspök atya tartotta számunkra a karácsonyra felkészítő lelki napot. Külön szívet melengető volt, hogy mindebben Máriapócson, az Istenszülő kegyhelyén lehetett részünk.

A nagyon gazdag tartalmú három előadásban tanúi lehettünk a fogyasztói társadalom és a Jézus Krisztus által felkínált boldogság különbségének. Urunknak „elébe kell menni”, hogy az Emmanuel-jövendölés az életünkben is beteljesedjen. Az Isten mindenki lelkében valósággá akarja tenni a megtestesülésének titkát. A lelki napnak is az a célja, hogy engedjük az Istent lelkünkre, szívünkre beszélni. Az üdvtörténet számos alakjának története arról beszél, hogy az élet az Isten ajándéka, amit hálával kell fogadni.

Az elmélkedési anyag e néhány kiragadott gondolatával is köszönetet mondunk Püspök atyának, de még inkább a pócsi Szűzanyának, s a mindenható Istennek, hogy ilyen szép nappal gazdagodtunk. Az evangéliumi szavak növelik a felelősségünket: aki többet kapott, attól többet fognak számon kérni …

Tóbiás Lászlóné, tagóvoda vezet

Címkék