Egyházmegyei értekezlet Miskolcon

A Miskolci Egyházmegye megalapításának történetében először, jogelődje megalapításának centenáriumi évében tartottak eparchiai gyűlést 2024. június 25-26-án.

gyűlés

Az egyházmegyei gyűlés püspöki Szent Liturgiával kezdődött a miskolci Székesegyházban. Egyházmegyénk csaknem negyven szolgálattevője részt vett a szertartáson, a két testvéregyházmegyét pedig a meghívott főhelynökök: Seszták István és Gánicz Endre képviselték.

csoportkép

A liturgia ünnepélyességéhez a székesegyházi és a sajópálfalai kórussal kiegészült Keresztelő Szent János Kórus magasztos éneke is hozzájárult.

a karnagy

 „Minden Szent Liturgiánk hálaadás, de ez a mai liturgia különösen is hála — mindenekelőtt a hűséges Istennek. Hálát adunk neki azokért az ajándékokért, adományokért, amelyeknek haszonélvezői voltunk és vagyunk” – mondta Atanáz püspök a prédikációban.

a templomban

A liturgián Szent Pál apostol korintusiakhoz írt első leveléből olvasták föl az első verseket. Az ebben  megfogalmazott üzenetet vonatkoztatta  a főpásztor  a kezdődő egyházmegyei tanácskozásra.

„Isten megszentelt népét szólítja meg egy különleges helyen Korinthoszban, ahol korábban a választott népnek szinte semmije nem volt, és kiemeli a Krisztus Jézusban megszentelteket, a meghívás által szentté lett embereket. Az apostol meghívott szenteknek mondja ezeket az embereket, mert Isten ingyenesen meghívta, és nem az ő erkölcsi életük alapján, hanem kegyelemből átalakította, megszentelte őket.”

Atanáz püspök

„Szent Pál apostol üzenete itt, a miskolci egyházmegyében, nyitott fülekre kell, hogy találjon. És azért gyűltünk össze, hogy nyitott fülünkkel valóban Isten ítéletét, Isten szavait, igéjét szívleljük meg, és eszerint járjunk tovább földi zarándokutunkon.”

A kezdődő egyházmegyei gyűlés résztvevőihez is szól a korintusiakhoz intézett későbbi felhívás, mondta a főpásztor: Először vizsgáljátok meg magatokat, üzeni az apostol, és ma nem az a feladatunk, hogy mások hibáit, bűneit megítéljük, hanem hogy Isten színe előtt kérjük azt a szupervíziót, amely valóban felülről jön és lehetővé teszi a hatékony megújulást.

parókusok

"Ismerjük föl egyházunkon belül is azt a sokféle karizmát, azt a sok kegyelmi ajándékot, amely talán nem az egyháztagok érdeme, de mégis Istentől kapott különleges esély és lehetőség a továbbfejlődésre. S arra kér még bennünket, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján."

Vizsgáljátok meg magatokat, hogy a hitben éltek-e. Tegyétek próbára magatokat, hogy bennetek él-e Jézus Krisztus (2Kor 13,5) "Igen, ez a feladatunk. A hitben, a kinyilatkoztatás fényében vizsgáljuk meg önmagunkat, egymást, egész egyházi életünket, és így szentelődjön meg a Miskolci Egyházmegye." - zárta beszédét Atanáz püspök.

papság

A liturgia után a Tanácsosok Testülete, a Papi Szenátus, a Pasztorális Tanács, valamint az egyházmegye hat esperesi kerületének küldöttei húsz meghívott világi hívővel együtt a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskolában folytatták a gyűlést. Juhász Géza első helynök a Miskolci Egyházmegye jelen helyzetéről tartott beszámolója után hat kisebb munkacsoportban folyt tovább a tanácskozás, pasztorális, liturgikus és szociális témakörökben. Élénk eszmecsere végén kérdések és javaslatok fogalmazódtak meg.

csoportkép

A második napon plenáris ülésekkel folytatódott az értekezlet, beszámolókkal, szavazásokkal és a munkadokumentum főbb gondolatainak előkészítésével. Kora délután az eparchiai gyűlés imádsággal és Atanáz püspök zárszavával ért véget, akinek a jövő hónapban esedékes döntéseivel az előterjesztett és megszavazott javaslatokból lesznek majd egyházmegyei rendelkezések. 

További képek

Szerző: Varga-Juhász Bernadett

Címkék