Cigány közösségek köszöntötték az Istenszülőt a Székesegyházban

Május 7-én egyházmegyénk cigány közösségeivel, valamint a tanodákban foglalkoztatott gyermekekkel telt meg a Nagyboldogasszonyról nevezett Püspöki Székesegyház Miskolcon.

csoportkép a Székesegyházban

Majdnem egy tucatnyi közösség - Encs, Edelény, Felsőregmec, Felsővadász, Hernádvécse, Homrogd, Múcsony, Sajópetri, Selyeb, Rakaca, Rakacaszend - közel száz képviselője imádkozta együtt a Parakliszt, a könyörgő ájtatosságot az Istenszülő Szűz tiszteletére. A szertartás énekes részeit a Papnevelő Intézet előkészítő évfolyamosai vezették.

kántorok

A tanodás gyerekek egy-egy zsoltárral is készültek erre a napra. Volt köztük olyan kicsi gyermek is, aki alig-alig érte fel a mikrofont, mégis zengett hangja az imádság elmondása közben.  A selyebi harmadik osztályosok drámajátékot is megtanultak; Jézus találkozása a kenethozókkal bibliai jelenetét mutatták be. Így készülnek ők a jövő vasárnapi elsőáldozásukra.

szerepjáték

Fontos mozzanata volt az imádságos találkozónak a miskolci görögkatolikus szakkollégisták tanúságtétele. A fiatal egyetemisták életkorban legközelebb állnak a gyermekekhez, az ő szavaik, személyük sokkal erősebb példa arra, miért is érdemes tanulni, végzettséget, képesítést szerezni. Nem csak tanulmányaikról, hanem arról is beszéltek, mit nyújt nekik a szakkollégium; ahol segítséget kapnak tanuláshoz, a szellemi fejlődéshez, ahol a lelki élet is fontos, ahol családra, támogató közösségre találtak.

Atanáz püspök és egy gyermek

Atanáz püspök egy-két feladat megoldására is meghívta a gyermekeket: olyan ikonokat, ábrázolásokat kellett keresniük és összeszámolniuk szerte a templomban, amelyen a feltámadt Krisztus, illetve az Istenszülő látható. Természetesen a jutalom és az uzsonna sem maradhatott el. 

A találkozó a felsőregmeci közösség énekeivel zárult, melyek éneklésébe szinte minden résztvevő bekapcsolódott.

FÉNYKÉPEK