Bodrogközi Előszenteltek

Húsvét ünnepére közösen végzett szertartásokkal és találkozásokkal készülnek a bodrogközi parókiák

a templomban

Immár hagyományként idén is megszervezésre került a „Bodrogközi Előszenteltek“. Ezen eseménysorozat keretében a nagyböjt 5 péntekén össze a Bodrogköz papjai és hívei, hogy együtt imádkozzunk, és készüljünk a húsvétra.

a templomban

Idén a Vajdácska - Pácin - Kenézlő - Dámóc - Zemplénagárd útvonalon haladtunk. Minden helyszínen más-más atya végezte az előszentelt liturgiát, prédikált, gyóntatott, vezette az éneket. Pácinban Kaskó Péter atya volt a vendégünk Nagytárkányból (Kassai Egyházmegye), Dámócon pedig Atanáz püspök atyával imádkozhattunk együtt.

a templomban

Voltak, akik csak egy alkalmon, voltak, akik mind az öt pénteken velünk tartottak. Voltak akik külön autóval, voltak akik kisbusszal érkeztek a helyszínekre. Elmélkedéseket hallhattunk a böjtről, imádságról, bűnbánatról, megtérésről, és az Istenszülőről is.

Reményeink szerint mindenki gazdagodott ezen alkalmakon, mind a találkozások, mind az imádság révén.

Martinek Zsolt

Köszönet a szervezésért a Bodrogköz parókusainak: Nagy Tamás, Debreceni Zoltán, Gergely Tamás atyáknak. S reméljük, jövöre újra bejárjuk majd a Bodrogközt a nagyböjtben idején.

Martinek Zsolt, kerületi esperes (Sátoraljaújhelyi Esperesi Kerület)

FÉNYKÉPEK

Címkék