Befejeződik a Szent Márton-év

Több ezren vettek részt július 9-én a szombathelyi Emlékmű-dombon a Szent Márton Találkozó nyitó szentmiséjén, amelyet Dominik Duka bíboros, prágai érsek, Ferenc pápa személyes küldötte mutatott be. A kétnapos találkozó a jubileumi Szent Márton-év csúcsrendezvénye.

füzet

A latin nyelvű szentmisén koncelebrált Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius, Erdő Péter bíboros, Veres András, a Szombathelyi Egyházmegye apostoli kormányzója, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjainak jelentős része –köztük Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke, számos határon túli magyar és külföldi püspök. A szertartáson jelen volt Kövér László, az országgyűlés elnöke, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, több államtitkár és a közélet további képviselői. A szentmisén részt vettek azok a zarándokok, akik a Szent Márton Zarándokvonattal érkeztek Budapestről Vas megye székhelyére.

Forrás és fotók: Magyar Kurír

püspökök

A szertartás elején Veres András, a Savariában született Szent Márton püspök születésének 1700. évfordulóját ünneplő Szombathelyi Egyházmegye apostoli kormányzója köszöntötte az egybegyűlteket. Külön köszöntötte Dominik Duka bíborost, Prága érsekét, aki Ferenc pápa személyes küldötte a találkozón.

Dominik Duka bíboros szerint Szent Márton élettörténete Szombathelytől Tours-ig az egész egyház történetét is leképezi.

Részlet Ferenc pápa küldöttének homíliájából: „Ferenc pápa küldötteként jövök hozzátok, hogy osztozzam Szent Márton születése 1700. évfordulójának örömében. Ő volt az első, aki Isten és az emberek iránti szolgálatával érte el a szentséget. Ő pedig Pannónia legősibb városából, Savariából származik, a ti Szombathely városotokból.(…) Márton katonai családba született, egy római tiszt fia volt, a neve is erre utal. Mars a rómaiak hadistene volt, Szent Márton azonban a béke követeként és segítőként vonult be a történelembe, figyelmességével és a felebarátai iránti szerető szolgálattal tüntette ki magát. (…) Márton katonai pályára indul, (…) abban a pillanatban viszont, amikor Isten megszólítja, s Krisztus követésére hívja a lelkiek szolgálatában, Márton felismeri, hogy helye nem a hadseregben van, hanem az egyháznak kell szolgálnia. (…)Számos képzőművészeti alkotás (…) –– lovon ülő katonát ábrázol, aki megosztja köpenyét, hogy felölöztessen egy félig mezítelen, szerencsétlen embert. Éjjel lesz része abban a felismerésben, hogy ily módon mintegy Jézus Krisztusnak tett szolgálatot. Márton, jegyezzük meg, ekkor még nem keresztény, úton van afelé, hogy döntsön a keresztség felvétele mellett.(…) Ez a hitvalló, az első nem vértanú szent, Galliában majd az egyházszervezet felépítésének egyik főszereplőjévé válik. Életszentségében azonban lényeges szerepet játszik a felebarát szolgálata, amelyet mi caritas-nak hívunk. Úgy gondolom, itt kapunk választ arra a kérdésre is, vajon lehetséges-e, hogy ebbe a szolgálatba manapság egyházunkban olyan meg nem keresztelt, elkötelezett emberek is bekapcsolódjanak, akik lojálisak a keresztény felebaráti szeretet eszményével szemben.(…)”

A bíboros a homíliában azt a három, Szent Márton által is megmutatott feladatot emelte ki, melyeket az egyháznak napjainkban is teljesítenie kell: „Az első az istentisztelet, Jézus Krisztus Kálvária-áldozatának megjelenítése, aki mindannyiunkért odaadta önmagát. (…) Az egyház második nagy feladata, amelyet Szent Márton megmutat, az evangélium hirdetése, a katekézis, az oktatási rendszer megszervezése. Ha Pannonhalmát és gimnáziumát a Márton által alapított kolostorokkal összehasonlítanánk, jó néhány hasonlóságot találnánk. (…) Az egyház harmadik feladatát, a felebarát szolgálatát, diakóniát vagy caritast Márton olyan addig nem sejtett módon bontakoztatta ki, hogy nemcsak a galliai, hanem az egész Római Birodalom területén élő püspökök számára példakép lett. Ha ily módon magunk elé idézzük Szent Márton történetét Szombathelytől Tours-ig, valójában az egyház máig tartó története is megjelenik előttünk. (…) A Máté-evangélium 25. fejezete arra emlékeztet minket, hogy az irgalmasság rendkívüli szentévében vagyunk, ezt pedig Ferenc pápa nagyon komolyan gondolja. A végső ítélet képe is, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteivel, amelyek alapján megítéltetünk majd, világos szavakkal szól arról, mit jelent ma is kereszténynek lenni. Aki nem ismeri a múltat, a jelent sem érti – ezért tekintettünk vissza olyan részletesen az egyház és a ti országotok történelmére, ezért idéztük emlékezetünkbe az emberi együttérzés és a 13. századi szent asszonyok felebaráti szeretetének eszményét. Ki kell mondanunk: ha nem ebben a szellemben éljük a jelent, nem lesz jövőnk sem. (…)

A Szent Márton Találkozó első napján délután Böjte Csaba ferences szerzetes és Zacher Gábor toxikológus tartott előadást, a nagyszínpadon este – stílusosan – St. Martin koncertezett, majd a Szökős Néptáncegyüttes tartott táncházat. Vasárnap délután Eperjes Károly tart előadást, majd este Ákos ad koncertet. Emellett számos lelki és kulturális program várja még a fiatalokat, a családokat és a zarándokokat.

fiatalok

Címkék