Állásajánlat

A miskolci Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógus munkatársat keres

állásajánlat

A Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye:

Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

A jogviszony jellege, időtartama:

Pedagógus-munkakörben, munkajogviszonyban, határozott időre szóló alkalmazás, mely alkalmasság esetén meghosszabbítható.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Illetmény és juttatások:

Az egyházi fenntartású intézményben az óvodapedagógus alkalmazására, illetménye és a juttatások megállapítására a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskola, óvodapedagógus végzettség
  • gyakorló keresztény élet, magyar állampolgárság, büntetlen előélet

 

 A  pályázat  részeként  benyújtandó iratok, igazolások:

érettségi bizonyítvány, főiskolai oklevél, szakmai önéletrajz, motivációs levél, lelkipásztori ajánlás, egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A  munkakör  betöltésének  időpontja:  2022.08.01.

A  pályázat  benyújtásának  határideje: folyamatos

 A  pályázat  benyújtásának  módja:

  •  Postai úton, a Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde címére (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.)
  • Elektronikus úton a korhaziovoda@gmail.come-mail címen keresztül.

A pályázat benyújtását követően, egyeztetett időpontban személyes meghallgatásra kerül sor.

 A  pályázat  elbírálásának  módja,  rendje: a személyes meghallgatás után az eredményről értesítést küldünk.

Címkék