Áldozópappá szentelték Gajdos Lászlót

A csegöldi görögkatolikus templomban szentelte áldozópappá Orosz Atanáz miskolci püspök Gajdos László diakónust október 16-án.

Gajdos László, Orosz Atanáz, Szocska Ábel

Gajdos Lászlót a nyár végén Beregdarócon szentelte diakónussá Kocsis Fülöp érsek-metropolita, most vasárnap, október 16-án pedig szolgálati helyén, Csegöldön áldozópappá szentelte Orosz Atanáz miskolci püspök.

Szentbeszédben a püspök az elhangzott evangélium soraiból indult ki: „Ti vagytok a világ világossága!” Krisztus szólt így egykor tanítványaihoz, s most diakónusa által a hívekhez is így szól, és ezt a meghívást közvetíti az evangélium az apostolok által újra meg újra számunkra is. A püspök felhívta a figyelmet, hogy az Isten ezen üzenete különösen aktuális napjainkban, mely feladatot könnyű ugyan, de nem szabad másokra hárítanunk.

A mai papszenteléssel Csegöldön pedig az Isten egy új, megszentelt életet indít útjára. Az Isten szentségét „képviseli az atya, aki nemcsak pásztora, lelkésze a közösségnek, hanem az Isten szentségének kisugárzója is.” És ezt a szentséget kell közvetítenie magának az egyházközségnek is, amelynek most régi kérése teljesült azáltal, hogy helyben lakó papot kap a mai napon.

A papszentelés szertartása

A szentelendő papnak pedig a másik evangéliumi szakasz, a dúsgazdag és a szegény Lázár történetének üzenetét szánta Atanáz atya, Ferenc pápa erre vonatkozó szavait is idézve: „Aki a szegényt észre nem veszi, az semmibe veszi az Istent.” A szegények felé forduló irgalom gyakorlásának feladatát kapta Gajdos László már diakónusként is, s most pappá szentelésekor a következő gondolatokkal bocsátotta útjára a püspök: „Maradjon mindig szívében ez a sorsközösség a szegényekkel, amelyet a Jóisten jelölt ki számára és számunkra. Hogy pásztorai legyünk a legszegényebbeknek, azoknak, akik csak az Istentől várhatnak már segítséget. Itt ezen a helyen imádkozzon mindazokért, akiket majd rábíz a gondviselő Isten! Mi pedig álljunk most mellé imádságunkkal, hogy valóban ne csak fölszentelődjön, hanem megszentelődjön és az életszentségével ennek a közösségnek is ösztönzést adjon a megtérésre, megtisztulásra, átalakulásra és az életszentségre!

Gajdos László atyát számosan köszöntötték a szertartás után, Szocska A Ábel apostoli kormányzótól pedig a kinevezését is átvette, amely szerint csegöldi helyettes lelkészként és a Szent Lukács Szociális Szolgáltató Központ csegöldi lelki vezetőjeként folytatja szolgálatát.

Forrás és fotók: Nyíregyházi Egyházmegye

Címkék