A Búza téren nagyszerdán szokás közösen részesedni a betegek szentségében

Idén nagyszerdán is Atanáz püspök részesítette a hetedik szentségben azokat, akiknek erre egészségi állapotuk miatt szükségük van és erre lelkileg fel is készültek

Atanáz püspök olajjal keni meg a kézfejet

A betegek szentségét azok a hívek kaphatják meg, akik súlyos vagy tartós betegségben szenvednek, testi vagy lelki betegség vagy öregség miatt veszélyben forognak, vagy egészségi állapotuk súlyosabbá válása ezt indokolja. A szentség erőt ad a szenvedés elviseléséhez, egyesíti a beteget Krisztus szenvedésével önmaga és az Egyház javára, hozzásegítheti a gyógyuláshoz. Szent Jakab levelében találjuk a betegek szentségének első leírását, amely szertartásunkban is elhangzott: „Beteg valamelyiktek? Hívassa el az Egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer.” (Jak 5,14-15)  

a templomban

A nagyszerda délután megtartott szertartáson több imádság és fohász is elhangzott, melyben azoknak a szenteknek közbenjárását kérte a főpásztor, akik maguk is orvosok, gyógyítók voltak és életüket adták a gyógyításért, köztük Szent Kozma és Damján, Szent Panteleimon és Hermolaosz. Majd azt az olajat szentelte meg Atanáz püspök, amellyel a szentségben részesülő fejét és kezét kente meg. Ezután a nyitott evangéliumoskönyv alatt haladtak át a hívek, s így kapták meg az áldást. 

A szertartás Előszenteltek Liturgiájával folytatódott, ahol a betegek szentségét felvevők az Eucharisztia szentségében is részesültek.

FÉNYKÉPEK

Címkék