A „Betlehemi Láng” Kázsmárkon

A betlehemi láng már a kázsmárki kápolnában és otthonokban is árasztja fényét.

betlehemi láng

A „Betlehemi Láng” (Friedenslicht) akció kezdeményezése 1986-ban Ausztriából indult el. Azóta minden évben, advent kezdetén Betlehemben, a Születés Barlangjában ünnepélyesen meggyújtanak egy gyertyát, amelyet azután az osztrák televízió és légitársaság segítségével Bécsbe visznek, ahol az Osztrák Cserkészszövetség (PPÖ) által szervezett ökumenikus istentiszteleten veszik át a környező országok cserkészei, hogy elvigyék saját országaikba.

közös kántálás

Magyarországon minden évben Budapest egyik templomában fogadják ünnepélyesen, ökumenikus istentisztelettel a Betlehemi Lángot, fölváltva egy katolikus vagy protestáns templomban, a Táborkereszt, illetve az Ichtüsz cserkészközösségek rendezésében. A láng onnan juthat el a magyar cserkészek révén az ország minden részébe, minden jóakaratú emberhez. 

a láng érkezése

A láng december 18-án a délutáni órákban érkezett hozzánk Miskolcról. Ez alkalomból a község kis kápolnája zsúfolásig megtelve várta a láng érkezését. A lángot a község polgármestere fogadta, aki üdvözlő szavaiban felhívta a figyelmet arra, hogy ez a láng az öröm, a béke és az összetartozás jelképe számunkra. A köszöntő után imádsággal és kántálással zártuk az estét, majd aki szeretett volna, vihetett otthonába a lángból. 

Varga Csaba, lelkipásztori kisegítő 

gyertyagyújtás

Címkék