Pünkösd ünnepe

ikon a Székesegyházban

Gergely Tamás atya elmélkedése

A mai szent ünnep a nagy Vigasztaló eljövetelét hozta el nekünk. A zöld ágakkal ékesített templom és a Mennyei Királyt hívó himnuszunk újbóli fölzúgása szívünkbe vési az Isten Szent Lelkének életünk minden helyzetében való jelenlétét.

Életünk folyamán pünkösdről pünkösdre vissza kell, hogy tekintsünk életünkre, s meg kell látnunk benne az Isten nagy csodáját, az embert. Azt a teremtményt, aki bizony számtalanszor megtapasztalhatja az egyedüllétet, a fájdalmat, a betegséget s a földi élet bármely nehézségét. Emberségünknél fogva sokszor ezekben a krízishelyzetekben talán el-elcsüggedünk, s épp ekkor érezzük leginkább jelenvalónak a nagy Vigasztaló éltető, új életet teremtő munkáját. Keleti egyházunk szinte minden imádságát a Szentlelket hívó – s őseink hagyományait követve az utóbbi időben nélkülözött – himnusszal kezdi. Szívünk, lelkünk, értelmünk együtt emelkedik hálával életünk Királyához, aki megtisztít és megszentel bennünket. A zöld szín egyházunkban, csakúgy, mint vízkereszt ünnepén a valódi újjáteremtést: ott a vízből, itt a Lélekből való újjászületést jelzi számunkra. Szükséges, hogy a keresztény ember élete minden pünkösdjével üdébb és frissebb lelkülettel menjen tovább a hétköznapi életbe, ahol maga is Lélekhordozó és Lélekadó feladatot kell, hogy megvalósítson Istent kereső, Istenre szomjazó világunkban.            

„Mindent megad a Szentlélek” – énekeljük a zsolozsmában, és sokszor csupán a hit szeme hiányzik ahhoz, hogy ezt a misztikus működését, a személyes pünkösdünket észrevegyük életünk folyamán. A Szent Evangéliumban a mi Üdvözítőnk megígéri, hogy nem hagy minket árván, hanem elküldi a Vigasztalót, akit bátran kérhetünk életünk nehéz helyzeteiben, mint életünk fenntartóját és betöltőjét.

Ha megértjük a Lélek működését, megerősítő szerepét életünkben, akkor reményteljesebben tekinthetünk a jövő felé, hiszen sem betegség, sem fájdalom, sem az élet egyetlen gondja nem okozhat kétségbeesést. Fenntart és megerősít a nagy Vigasztaló, az Isteni Lélek, aki kívánom, hogy töltse be mindannyiunk életét, nem csak a mai ünnepen, hanem életünk minden napján. Amen