Nagyböjti gondolatok

imádkozó kéz

Február 28. : Urunk, ki kereszteddel kitépted a bűn tüskés bozótjait, tépd ki az én elmém tövises gondolatait is! (mai utrenye, III. óda)

Február 27.: Vigadjunk böjtöléssel, és szent énekkel ujjongjunk, mert imáinkból minden szenvedély ellen erőt merítünk. (mai utrenye, kathizma)

Február 26.: Tartózkodj, lelkem, a rosszaságtól és a gonoszságtól, uralkodjál a harag, élvezetvágy és minden bűnös dolog felett. Mert Jézus, a mi emberszerető Istenünk, ilyen böjtöt akar. (mai utrenye, IX. óda)

Február 25.: Elhagytam a helyes ösvényt, s a bűn lejtőjére jutottam és annak szakadékába zuhantam, mint a tékozló fiú. Isten Igéje, ki nem akarod, hogy valaha is egy ember elvesszen, Te téríts vissza, hogy magasztalhassam minden elképzelést felülmúló emberszeretetedet! (mai utrenye, IX. óda)

Február 24.: Légy az önmegtagadás idején Istennél segítőtársa haszontalan szolgáidnak, szep¬lőtelen Nagyasszony, s vidd imádságunkat az Úr, az örökkévalóság Királya elé! (mai utrenye, IX. óda)

Február 23.: A böjt által szenvedélyeink fölé emelkedve, magasztaljuk az Urat, aki keresztre emelkedett, és így a világot fölemelte. Igyuk érzéssel a töredelmes bánat italát, és gondoljunk arra a napra és órára, melyen az örök Bíró elé fogunk állni! (mai utrenye, kathizma)

Február 22.: Emberszerető Isten! Emelj föl minket bukásunkból, téríts vissza újra magadhoz tévelygésünkből; hiszen Te tartod össze most is a földkerekség határait. (mai imaóra, prófétai olvasmány tropárja)

Február 21.: Feltündöklött a böjt kegyelme, és eloszlatta a mértéktelenség sötétségét. Íme, itt az Istennek tetsző idő, az üdvösség napja. Teremjük a bűnbánat gyümölcseit, és élni fogunk! (mai utrenye, III. óda)

Február 20.: Tartsunk igazi böjtöt az Úrnak! Tartóztassuk meg magunkat az ételektől, de egyúttal a haragos és hazug beszédtől is, és szakítsunk minden szenvedéllyel, hogy tisztán érhessük meg a húsvétot!(mai utrenye, IX. óda)

Február 19.: Urunk, vezess minket a böjt második hetében, áraszd reánk igazságaid világosságát és szentségét, és méltass minket arra, hogy előtted leborulva imádságot mondhassunk, mert te Atyánk vagy és mi a te fiaid, és félelemmel dicsőítünk téged, nevedet pedig segítségül hívjuk! (mai utrenye, kathizma)

Február 18.: Krisztus egyháza legdrágább ékszerként fogadja a szent képek helyreállítását; az Üdvözítő Krisztusnak, a szent Istenszülőnek és minden szentnek tiszteletreméltó ábrázolását, mely által a kegyelemben megvilágosul (…). (mai előesti sztichira)

Február 17.: Szeretettel vágyódjatok a benneteket igen szerető Úr után! – ezt kiáltottad utoljára küzdőtársaidhoz, bajnok Tivadar! (mai előesti Szent Tivadar kánon, V. óda)

Február 16.: A bűn szakadékába és a helytelen cselekedetek vermébe zuhantam. De Te, aki kereszteddel diadalmaskodtál a sötétség fejedelmein, szabadíts meg most ennek cselvetésétől, mert én benned reménykedem, hogy a Te kegyelmeddel üdvözülök!(mai utrenye, V. óda)

Február 15.: Fordítsuk el érdeklődésünket a földiek felől, s térjünk vissza gondolatvilágunkkal az égiek felé! Szemléljük az elérhetetlen Jóságot, hogy mi is jókká változhassunk! (mai utrenye, IV. óda)

Február 14.: Szokásommá vált már a bűn, s a teljes pusztulásba visz, de te szabadíts meg tőle kereszteddel, végtelen irgalmú Jóindulat! (mai utrenye, III. óda)

Február 13.: Tisztaságos Istenszülő! Gyógyítsd meg lelkem sebeit, szívem szenvedélyeit s értelmem tévedéseit, mert te vagy a bűnösök egyetlen menedéke és az ostromlottak védőbástyája. (mai utrenye, VIII. óda)

Február 12.: Itt az idő, az üdvösség napja, a böjtölés kezdete: lelkem, ébredj fel és zárd be a szenvedélyek kapuját, hogy az Úrra függeszthesd tekintetedet. (mai utrenye, I. óda)

 

Címkék