Karácsonyi készület

gyertyák

December 24.: Szívem és testem megörültek az élő Istennek. (Zsolt 83,3)

December 23.: Add, hogy szívem bizonyságaidra hajoljon, és ne haszonlesésre! (Zsolt 118,36)

December 22.: Boldogok, akik az ő bizonyságait kutatják, teljes szívükből keresik őt. (Zsolt 118,2)

December 21.: Te alkottál engem, és rám tetted kezedet. (...) Még alaktalan voltam, már láttak szemeid. (Zsolt 138,5.16)

December 20.: Tied vagyok én, üdvözíts engem, mert a te igazságaidat kerestem! (Zsolt 118,94)

December 19.: Nappal irgalmát rendeli hozzám az Úr, és éjjel az ő éneke van velem, imádságom az én életem Istenéhez szól. (Zsolt 41,9)

December 18.:Szomjúhozik lelkem az erős, élő Istenhez, mikor jutok el s jelenek meg az Isten színe előtt? (Zsolt 41,3)

December 17.: Boldog a férfi, kinek reménysége az Úr neve, és nem néz hiábavalóságokra, sem hazug balgaságokra. (Zsolt 39,5)

December 16.: Boldog ember az, akit te nevelsz, Uram, és törvényedre megtanítasz, hogy nyugalmat találjon a rossz napok után. (Zsolt 93,12-13)

December 15.: Jó az Urat magasztalni, és éneket zengeni a te nevednek, ó Fölséges, reggel hirdetni irgalmadat, és igazságodat éjjel. (Zsolt 91,2-3)

December 14.: Fölébredtem és még mindig veled vagyok. (Zsolt 138,18)

December 13.: Jöjjetek, és lássátok az Úr műveit, csodáit, melyeket végbevitt a földön! (Zsolt 45,9)

December 12.: A mi Istenünk oltalom és erő, segítőnk a szorongatásokban, melyek nagyon elértek minket. (Zsolt 45,2)

December 11.: Istenünk, ha te hozzánk fordulsz, fölélesztesz minket, és a te néped örvendeni fog benned. (Zsolt 84,7)

December 10.: Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az igaz lelket újítsd meg benső részeimben! (Zsolt 50,12)

December 9.: Szívembe rejtettem igéidet, hogy ne vétsek ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg engem igazságaidra! (Zsolt 118,11-12)

December 8.: De nekem az Úr lett oltalmammá, és reményt adó segítőm az én Istenem. (Zsolt 93,22)

December 7.: Ha osztályrészeitekben megnyugodtok, a galamb szárnyaihoz hasonlítotok, amelyek ezüstösek lesznek, a háta pedig aranyszínű. (Zsolt 67,14)

December 6.: Szeretlek téged, Uram, én erősségem. Az Úr az én támaszom, menedékem és szabadítóm. Istenem az én segítőm, benne bízom. (Zsolt 17,2-4)

December 5.: Így szóltam: „Megvallom magam ellen hamisságomat az Úrnak”, és megbocsátottad szívem istentelenségét. (Zsolt 32,5)

December 4.: Én pedig ijedtemben azt mondtam: „Elvetettél színed elől. ”Ezért meghallgattad, Uram, imádságom szavát, midőn hozzád kiáltottam. (Zsolt 31,23)

December 3.: Hallotta az Úr, és könyörült rajtam, az Úr segítőm lett. Sírásomat örömre fordítottad, (…) és körülvettél örömmel. (Zsolt 30,11-12)

December 2.: Várjad az Urat, légy bátor! Szíved legyen erős, és várjad az Urat! (Zsolt 27,14)

December 1.:Szemem mindenkor az Úrra tekint, mert ő húzza ki a csapdából lábamat. Tekints rám és könyörülj rajtam, mert egymagam vagyok és igen szegény! (Zsolt25, 15-16)

November 30.: Az Úr a pásztorom, és semmiben sincs hiányom. (…) Asztalt készítettél nekem azokkal szemben, kik engem szorongatnak. Megkented olajjal fejemet, és kelyhed mámorítóbb, mint a legjobb bor! Irgalmasságod követ engem életem minden napján. (Zsolt 23, 1.5-6)

November 29.:Örvendezzenek és vigadjanak tebenned mindnyájan, kik téged keresnek, Isten,és mondják mindnyájan, akik szeretik szabadításodat: Magasztaltassék az Úr! (Zsolt 69, 5)

November 28.: Az Úr törvénye szeplőtelen, megtéríti a lelkeket, az Úr bizonysága hiteles, bölcsességet ad a kicsinyeknek. Az Úr igazságai egyenesek, örömmel töltik el a szívet, az Úr rendelkezése messze sugárzó, megvilágosítja a szemet. (Zsolt 19,8-9)

November 27.: Mert Uram, te gyújtasz világosságot mécsesemnek, sötétségemet, Istenem, te teszed fényessé. (Zsolt 18, 29)

November 26.:Erősítsd meg lépéseimet a te ösvényeiden, hogy meg ne inogjanak lépteim! (…) őrizz meg engem, Uram, mint szemed fényét! Szárnyaid árnyéka alatt oltalmazz meg engem. (Zsolt 17,5.8)

November 25.: Áldom az Urat, ki értelmet adott nekem, még éjjel is erre intenek veséim. Szemem előtt az Úr mindenkor, mert jobbomon van, hogy ne ingadozzam. (Zsolt 16,7-8)

November 24.: Meddig viaskodjam lelkem gondolataival, meddig bánkódjam szívemben éjjel-nappal? Meddig emelkedik fölém ellenségem? Tekints reám és hallgass meg engem, Uram, Istenem! Világosítsd meg szemeimet. (Zsolt 13,3-4)

November 23.:Te, Uram, őrizz és óvj meg bennünket e nemzedéktől és mindörökké! (Zsolt 12,8)

November 22.: Az Úr megvizsgálja az igazat és az istentelent, aki pedig a gonoszságot szereti, saját lelkét gyűlöli. (Zsolt 11,5)

November 21.: Te látsz, ismersz jajszót és szükséget, és mindent a kezedben tartasz. A szegény rád bízza magát, az árvának te vagy gyámola. (Zsolt 10,14)

November 20. Benned bízzanak, kik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, akik keresnek téged, Uram. (Zsolt 9,11)

November 19: Mert ha nézem az egeket, ujjaid munkáját, a holdat és csillagokat, melyeket te alapítottál: mi az ember, hogy megemlékezel róla, vagy az ember fia, hogy meglátogatod őt? (Zsolt 8,4-5)

November 18.: Én pedig békességben fogok lefeküdni és álmodni,
mert egyedül te, Uram, hajlékhoz juttattál engem reménységben. (Zsolt 4, 9)

November 17. Mert az Úr ismeri az igazak útját, de  az istentelenek útja elvész.
(Zsolt 1,6)

November 16.: Te pedig, Uram, oltalmazóm vagy, én dicsőségem, ki fölemeled fejemet. (Zsolt 3,4)

November 15.: Boldogok mindnyájan, kik benne bíznak. Zsolt 2,12

Görögkatolikus hagyomány szerint november 15-én kezdődik a karácsonyt megelőző bűnbánati időszak. A sajópálfalai nővérek minden napra választottak egy-egy zsoltárszakaszt, melyek az előttünk álló negyven nap során kísérhetnek minket az úton.