Szent Gergely nap Selyeben

Nazianzi Szent Gergely ünnepén, január 25-én, az iskola védőszentjének tiszteltére minden évben megrendezik a Biblia-dráma találkozót Selyeben.

Biblia-dráma talákozó

A már hagyományosnak mondható eseményt a Szent Gergely Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda idén más helyszínen, az egyházmegyei támogatással elkészült új óvodában rendezte meg. Az új környezet, az összenyitható csoportszobák tökéletes helyszínt biztosítottak a Szent Gergely nap lebonyolítására.

"Úgy gondolom, hogy ez a nap alkalmas arra, hogy a közös imádság és a bibliai történetek segítségével megtapasztalhassuk, hogy valóban egy közösséghez tartozunk. Számomra nagy öröm látni azt, hogy a rendezett körülmények közül érkező gyerekek és a nehéz körülmények között élő selyebi és abaújszolnoki cigánygyerekek mennyire fesztelenül tudnak egymással játszani, milyen örömmel tudják egymás előadását megtapsolni." - mondta Papp Zoltán, a tagintézmény vezetője.

Délelőtt nyolc órától várták  a Miskolci Egyházmegye fenntartásában működő intézményekből érkező homrogdi, edelényi valamint miskolci óvodások és iskolások csoportjait.

A megjelenteket Csépányné Szabolcsik Erika igazgató asszony köszöntötte, majd Orosz Atanáz megyéspüspök vezetésével végezték el a harmadik imaórát.

Püspök atya gyerekekhez intézett rövid beszédében Nazianzi Szent Gergely egyik gondolatát emelte ki: „Egyikünk sem él önmagának: mindnyájan másokért vagyunk",  majd kifejtette, mennyire fontos megtanulnunk azt, hogy másokért éljünk. Példaként a nemrégen elhunyt Telenkó Miklós atyát említette, aki a betegségében is megpróbált másokért élni, és aki tulajdonképpen erről a környékről származik, hiszen édesapja Homrogdon volt parókus.

A püspöki imaóra után a selyebi gyerekek műsora következett, akik furulyaszóval és énekkel köszöntötték a vendégeket, majd elkezdődtek a szebbnél szebb Bibliai történetek - a paradicsomból való kiűzetés, a kenyérszaporítás és Sámuel története, Jákob és Ézsau története két feldolgozásban is, valamint Saul megtérésének története - szerepjátékkal megjelenítve.

"Mit jelentett számunkra ez a Biblia – dráma találkozó?" - tette fel a kérdést Tóth Klára tanító, aki a miskolci gyerekeket készítette fel a találkozóra.

"Mindenekelőtt egy újabb találkozási lehetőséget Isten szavával, a Bibliával. A készület során, amikor kiválasztottuk a szentírási szakaszt, majd többször elolvastuk, meghallgattuk, értelmeztük a szöveget, a Szentírásolvasást alapoztuk meg a ránk bízott gyermekek számára. A szövegrészek, párbeszédek rögzítése mélyen az elménkbe és a szívünkbe véste Isten üzenetét." - fogalmazott válaszában. Majd így folytatta: "A bibliai szövegek dramatikus feldolgozásában, élményszerű megjelenítésében fontos megemlíteni a játéknak, mint pedagógiai eszköznek a szerepét is. A történetek csoportos eljátszása közben a csillogó gyermekszemek ennek a közös nyelvnek az örömét sugározták. A találkozó alatt megtapasztalhattuk a közösség megtartó erejét. A közös imádság, a kiscsoportos előadás, az étkezés megerősített bennünket abban, hogy egymáshoz tartozunk, „mindnyájan másokért vagyunk”.

A rendezvény végén Papp Zoltán atya reményét fejezte ki, hogy " a gyerekek és felnőttek lelkileg feltöltődve és szellemi élményekkel gazdagabban tértek haza, (...) mi nagyon örültünk, hogy ellátogattak hozzánk, és jövőre is várunk mindenkit szeretettel."

FÉNYKÉPEK

Címkék