Felújított támfal Baktakéken

Felújították a baktakéki görögkatolikus templom támfalát.

Baktakék

Amikor köszönetet mondunk a templom támfalának felújításáért, a legfőbb köszönet Gondviselő Istenünket illeti, ahogyan Szent Liturgiánk amboni imája megfogalmazza: „minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, leszállván tőled, a világosság Atyjától.”

Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy Istenünk az Ő gondviselő tetteit, legtöbbször általunk, emberek által viszi véghez, akik nem bábként engedelmeskednek egy felsőbb hatalomnak, hanem sokkal inkább Arimateai József, Nikodémus és a kenethozó asszonyok lelkületével és szolgálatkészségével, szabadon cselekszik meg mindazt a jót, ami jobbá, szebbé, gazdagabbá, szerethetőbbé teszi világunkat és környezetünket ahol élünk. Ezért köszönet illet mindenkit, aki a baktakéki templom támfalának felújításában közreműködött: támogatónkat, az Emberi Erőforrások Minisztériumát; segítőinket és támogatóinkat a pályázat beadásában a Miskolci Egyházmegyét; a híveket, akik adományaikkal kiegészítették a kapott támogatást; minden jó szándékú embert, aki segítségével, közreműködött a templom támfala körüli munkálatokban; mindazokat akik imádkoztak mindezek sikeréért.

A beruházás teljes összege: 900.000 Ft volt. Ebből az Emberi Erőforrások Minisztériuma az EGYH-KCP-16-0281 számú támogatási szerződés alapján 450 000 Ft támogatást nyújtott az egyházközségnek, a fennmaradó 450 000 Ft-ot az egyházközség a hívek adományából és saját forrásából fedezte. „Szenteld meg azokat, kik házad ékességét szeretik!”

Szepesi Szilárd, baktakéki parókus