Gondolatok

Úton-útfélen – Az Út

A Görögkatolikus Médiaközpont műsorával együttgondolkodásra hívja mindazokat, akik feltettek már maguknak hasonló kérdéseket: Honnan hová tartok? Értelmes-e az ember sorsa, élete, vagy a kiszámíthatatlan végzet uralkodik felette? A halál a személyes élet teljes és végérvényes megsemmisülését jelenti?

Böjti gondolatok – 2018. március 31.

A legfőbb az életben: fáradozz a kölcsönös szeretetért, és senkit se ítélj meg. Minden ember saját magáért ad számot Istennek, te azonban nézz magadba! Óvakodj a haragtól! (Kronstadti Szent János)

A Missziós Kereszt

Március 4-ére, Kereszthódoló vasárnapra érkezett meg Máriapócsra, hazánk nemzeti kegyhelyére a magyar szentek és boldogok ereklyéit hordozó Missziós Kereszt. Öt napon át tartózkodott nemzeti kegyhelyünkön, mielőtt megkezdte országjáró körútját. A 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszusig végigjárja a Kárpátmedence magyar egyházmegyéit. A zarándokok egyénileg is, közösségileg is folyamatosan érkeztek a kegytemplomba, ahol szertartások, katekézisek, lelki programokba követték egymást. A nap lezárásaként az éjszakai virrasztás kínált alkalmat arra, hogy a résztvevők elmélyítsék hitüket és erőt merítsenek nagyböjti törekvéseikhez, életük mindennapjaihoz. Kereszthódoló vasárnap a görögkatolikus hierarcha atyák együtt végezték az ünnepi Liturgiát.

Igazodási pont – 1. rész

Milyen irányba halad a magyar oktatás? Mi az iskola legfontosabb feladata? Milyen jövőképet nyújtunk a fiataloknak? Mi a szülő és a pedagógus felelőssége? Ezekre a kérdésekre is kapunk választ Korzenszky Richárd bencés szerzetes-tanártól.

Nagyböjtre készülve ...

A farsangi zajos mulatságokból nem könnyű ráhangolódni a nagyböjti „sugárzó szomorúságra”. A keleti keresztény egyházak ezért már farsang idején öt, nagyböjtöt előkészítő vasárnapot tartanak. Ezek az előkészítő vasárnapok egy-egy bibliai történet segítségével egy-egy emberi tulajdonságunkra irányítják figyelmünket. Az első vasárnap Zakeus történetével azt kérdezi egyházunk: van-e bennem is erős vágy látni az Urat?