nagycsütörtök

ikon

Nagycsütörtök

Nagycsütörtökkel megkezdődik a szent három nap.

utolsó vacsora

NAGYCSÜTÖRTÖK

Kezdődik a szent három nap. Nagycsütörtök eseményei közül kiemelkedik a kenyér és kehely átnyújtása, melyben Krisztus Urunk valóságos testét és vérét kapjuk. Mindenét nekünk adja. Babits Mihály Eucharistia című versét így kezdi: „Az Úr nem ment el, itt maradt. Őbelőle táplálkozunk. Óh különös, szent, nagy titok!”