Nagypéntek

keresztrefeszítés ikon

NAGYPÉNTEK

Nagypénteken Jézus Krisztus üdvösséges és félelmetes szenvedéseire emlékezünk, melyeket önként vállalt magára érettünk.

a lepel

Nagypéntek a Székesegyházban

„Egy nagyon súlyos világjárvány idején, mindenekelőtt a megtérésre van szükségünk, amelynek példáját a kereszt alatt látjuk” – mondta Atanáz püspök nagypénteken a sírbatételi vecsernyén

sírlepel

A sírlepel története

Nagypéntek fenséges és megható szertartásainak a középpontjában a sírlepel áll. Nagypénteki és nagyszombati szertartásaink nélkülözhetetlen részévé vált.

ikon

Krisztus szavai a kereszten

Nagypénteken délben – hosszú kínvallatás és megalázó kihallgatások után – Jézust, a Jeruzsálem melletti Golgota-hegyen keresztre feszítették. Az evangéliumok részletesen leírják a szenvedéstörténetet, s megemlítik Jézus kereszten mondott szavait is.

ima a szentsírnál

Krisztus tekintetét keressük

Nagypénteken a mi Urunk, Jézus Krisztus szent, üdvösséges kínszenvedéseire emlékezünk, melyeket önként vállalt magára érettünk. Görögkatolikus egyházunkban e nap délutánján sírbatételi nagyvecsernyét végzünk.

plastyenyica

Nagypéntek

Nagypénteken Jézus Krisztus üdvösséges és félelmetes szenvedéseire emlékezünk, melyeket önként vállalt magára érettünk: a megaláztatásokat, a keresztre feszíttetést és a halált.