Templombúcsú Baktakéken

A közel háromszáz éve alapított baktakéki egyházközség címünnepe Urunk Jézus Krisztus mennybemenetele.

Baktakék

2016. május 8-án tartották a  templom búcsúját. A Szent Liturgiát  Papp Zoltán, homrogdi parókus atya végezte.  Tartalmas prédikációjával fényesebbé tette az ünnepet, és többek között felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy az őseiktől kapott hitet és hagyományt kötelességük tovább adni a következő nemzedéknek. A Liturgia után körmenettel és agapéval zárták az  ünnepett.

"Fölment az Isten örvendezéssel, az Úr harsonaszóval!"

KÉPEK

Címkék