Püspöki látogatás Örömhírvétel ünnepén

Az Istenszülő örömhírvételének ünnepen az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvodában tett látogatást Atanáz püspök.

Atanáz püspök a gyermekek körében

„Ne félj Mária! Kegyelmet találtál Istennél! Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni.” (Lk 1,28.30-31)

Március 25-én tett látogatást Orosz Atanáz a sárospataki óvodában. 

Tóth Ottóné, az intézmény igazgatójának beszámolója:

"A jeles napot megelőzte óvodásaink ünnepi előkészülete, mikor is a lelki percek során, illetve a hittanórák alkalmával megemlékeztek Mária csodálatos fogantatásáról, az angyali üdvözletről.

Atanáz püspök a gyermekek körében

A Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódó néphagyomány által megőrzött szokásokat szintén az óvónénik közvetítették a gyermekek számára, hiszen a természet megújulása, a tavasz beköszöntése szervesen kapcsolódik Mária örömhírvételének eseményéhez.

A kilenc órakor kezdődő közös imádságot és Szent Liturgiát püspök atya vezette, melyen az egyházközség tagjain kívül több gyermek családja is részt vett.

A gyermekek mise közben csatlakoztak az ünneplő közösséghez és a liturgia végén szép és lélekemelő műsorral emlékeztek meg a kis Jézus fogantatásáról.

gyermekek kis műsora közben

Atanáz püspök köszöntötte a gyermekeket és az óvoda dolgozóit „névnapjuk” alkalmából, és részletesen beszélt a megjelenteknek az ünnepről valamint az ikonosztázon látható eseményekről, melyet a gyerekek érdeklődve hallgattak. Óvodalelkészünk, Páll Miklós atya minden gyermeknek készíttetett proszforát, melyet püspök atya a miroválás alkalmával személyesen adott át a kis óvodásoknak.

a liturgia végén

A templomi ünnepséget követően Atanáz püspök elkísért bennünket az óvodába, ahol még személyesen beszélgetett a gyermekekkel, végül közös imádság kíséretében az ünnepi ebédet megáldotta.

Fényképalbum

Címkék